Lietuviai sėkmingai dalyvauja tarptautinėse programose: paskutiniame „Eurostars2“ kvietime – 6 finansuojami projektai

Inovatyvus verslas, bendradarbiaudamas su mokslų centrais, sėkmingai dalyvavo tarptautinės programos „Eurostars 2“ paskutiniame kvietime. Iš viso kvietimui buvo pateikta 651 paraiška, iš kurių 123 – finansuojamos. Finansavimą savo projektams gavo ir 6 projektai su partneriais iš Lietuvos. Bendras Lietuvos dalyvių biudžetas projektuose siekia 2,7 mln. eurų. Bendra projektų vertė siekia daugiau kaip 7,7 mln. eurų. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) suteikia finansavimą Lietuvos įmonėms ir mokslo studijų institucijoms, dalyvaujančioms inovaciniuose projektuose, kuriais siekiama sukurti naują produktą, paslaugą ar technologiją ir pasibaigus projektui pateikti rezultatą į rinką. 

„Eurostars2“ programa vienija 36 valstybes nares ir partneres, tarp jų ir Lietuvą. Šiai programai lėšas skiria 36 valstybės narės ir partnerės bei Europos komisija. Patvirtinus projektus įgyvendins Lietuvos įmonės – UAB „Ekspla”, UAB „Altechna R&D”, UAB „Froceth”, UAB „Otogama”, UAB „Metal Production”, UAB „Optoman” ir tyrimų institutas – Fizinių ir technologijos mokslų centras, bendradarbiaudamos su partneriais Vokietijos, Prancūzijos, Lenkijos, Švedijos, Danijos ir kt. šalių. Projektai bus įgyvendinami pramonės technologijų, biotechnologijų, žemės ūkio technologijų srityse.

Lietuvių projektams finansavimą teikia MITA iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skiriamų asignavimų. Projektuose finansuojamos veiklos – taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra. Užsienio partnerių  – įmonių ir mokslo įstaigų – dalyvavimą projektuose remia jų nacionalinės inovacijų agentūros.

Daugiau informacijos apie „Eurostars 2” priemonę.

Dalintis per...