Lietuva aktyviai integruojasi į tarptautines mokslo infrastruktūras

 

Lietuva prisijungė prie dviejų tarptautinių biomedicinos ir biotechnologijų mokslo tinklų – švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius inicijavo narystę „Instruct“ ir „BBMRI“ infrastruktūrose, kurių veikla itin svarbi naujų mokslo atradimų plėtrai ir globalių iššūkių, įskaitant ir koronaviruso pandemiją, sprendimui.

„Galimybė dirbti sutelkiant geriausius protus iš visų šalių tampa itin aktuali siekiant proveržių moksle, taip pat sprendžiant pasaulinio masto iššūkius, tokius kaip koronaviruso pandemija, tad labai reikšminga, kad Lietuvos mokslininkai aktyviai jungiasi į tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę,  – sako ministras A. Monkevičius. – Dalyvavimas tarptautinėse infrastruktūrose sudarys Lietuvos mokslininkams sąlygas naudotis bendrais ištekliais siekiant bendrų tikslų“.

„Instruct“ – tai struktūrinės ląstelių biologijos infrastruktūra, leidžianti fizinių, biomedicinos ir technologinių mokslų bendruomenei naudotis jos mokslinių tyrimų centruose sutelkta moderniausia gyvybės mokslų tyrimų įranga, dalyvauti mokymuose bei gauti finansavimą moksliniams tyrimams ir stažuotėms. Lietuvai „Instruct” infrastruktūroje atstovaus Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras.

„BBMRI“– tai sveikatos mokslų srities infrastruktūra, kurios nariams suteikiama galimybė naudotis kitų šalių narių koordinuojamais biologinių ėminių bankais ir biomolekuliniais ištekliais. Lietuvai „BBMRI“ infrastruktūroje atstovaus Nacionalinis vėžio institutas.

Ministras A. Monkevičius taip pat patvirtino Lietuvos ketinimą prisijungti prie lazerių mokslo infrastruktūros „ELI”. Tai pirmoji tarptautinė technologijos mokslų srities infrastruktūra, kurios nariams suteikiama galimybė naudotis pažangiausiomis aukšto galingumo ir intensyvumo lazerinėmis technologijomis bei bendradarbiauti su kitų šalių mokslininkais vykdant mokslinę veiklą. Lietuvai „ELI“ infrastruktūroje atstovaus Vilniaus universiteto fizikos fakulteto bei Fizinių ir technologijos mokslo centro konsorciumas.

Prisijungimas prie tarptautinių infrastruktūrų skatina Lietuvos mokslininkų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose ir tinklaveiką, taikomųjų tyrimų vykdymą ir naujų technologijų, didina Lietuvos mokslo konkurencingumą.

Lietuva nacionaliniu lygmeniu iki šiol jau buvo įsijungusi į 5 tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras: Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizaciją CERN, Europos molekulinės biologijos konferenciją, Europos molekulinės biologijos laboratoriją, Europos socialinių tyrimų tinklą „ESS“ ir bendrąją kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūrą „Clarin“.

 

Šaltinis: https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/lietuva-aktyviai-integruojasi-i-tarptautines-mokslo-infrastrukturas

Dalintis per...