Liepos pabaigoje – kvietimas teikti paraiškas žaliosios pramonės inovacijų srityje

 

2020 m. liepos 24 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) skelbs kvietimą teikti paraiškas Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žaliosios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje.

Investicijos bus skirtos projektams, kurių metu vystomi nauji bio-grįsti produktai, biotechnologijos, nauji produktai iš antrinio panaudojimo žaliavų, aplinkosauginės technologijos arba nauji informacinių technologijų produktai ar technologijos, skirti gamybos procesams modernizuoti, mažinant jų neigiamą poveikį aplinkai, pavyzdžiui, skaitmeninimui, automatizavimui, robotizavimui.

„Inovacijų kūrimas reikalauja didelių pastangų ir investicijų, todėl išorinės paskatos mūsų verslams yra reikalingos. Lietuvoje, ypač tradicinėse pramonės šakose, naujų idėjų yra, tačiau dauguma jų yra įstrigusios vystymo stadijoje. Šio kvietimo metu bus finansuojami įmonių projektai žaliųjų technologijų bei aplinkai draugiškų produktų kūrimo srityse. Tikimės, kad tai padės pasiekti proveržį transformuojant tradicinę Lietuvos pramonę ir skatinant inovacijų kultūrą mūsų šalyje“,– sako Ina Sinkevičiūtė, MITA Norvegijos finansinio mechanizmo grupės vadovė.

Investicijos taip pat bus skirtos naujų, aplinkai palankių, produktų komercinimui bei naujų produktų ar technologijų diegimui, pavyzdžiui, esamų gamybos linijų modernizavimui, kai mažinamas anglies dioksido kiekis, energijos sąnaudos, skatinama beatliekinė gamyba, antrinis atliekų panaudojimas ir pan.

Projektams įgyvendinti numatoma skirti: 8 017 647 EUR

Projektų finansavimo lėšų suma: nuo 10 000 iki 2 000 000 EUR

Galimi pareiškėjai:

  • Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ);
  • Didelės įmonės, kai valstybės valdoma dalis sudaro ne daugiau kaip 25 proc.

MITA administruojama Norvegijos finansinio mechanizmo programa „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ siekia padidinti Lietuvos įmonių, pagrindinį dėmesį skiriant mažoms ir vidutinėms įmonėms, konkurencingumą bei prisidėti prie didesnės pridėtinės vertės kūrimo ir tvaraus ekonomikos augimo.

Kontaktai  pasiteirauti:

Programos įgyvendinimas ir paraiškų teikimas

  • Ina Sinkevičiūtė, tel. (+370) 604 77086, el. p. ina.sinkeviciute@mita.lt

Dvišalės veiklos

  • Beata Mažul, tel. (+370) 604 78935, el. p. beata.mazul@mita.lt

 

Šaltinis: http://mita.lrv.lt/lt/naujienos/liepos-pabaigoje-kvietimas-teikti-paraiskas-zaliosios-pramones-inovaciju-srityje

Dalintis per...