Latvijoje paskelbtas Baltijos mokslinių tyrimų programos paraiškų konkursas

 

Paskelbtas trečias Baltijos mokslinių tyrimų programos paraiškų konkursas finansuoti regionui aktualius Lietuvos–Latvijos–Estijos ir valstybių donorių – Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos – mokslinius tyrimus. Konkursą skelbia ir administruoja Latvija, todėl paraiškas gali teikti šios šalies mokslo ir studijų institucijos, į projektus įtraukdamos kitų šalių partnerius.

Lietuvos tyrėjai konkurse gali dalyvauti projekto partnerio teisėmis. Paraiškas teikiančios Latvijos institucijos partnerėmis turėtų rinktis institucijas iš kitų abiejų Baltijos šalių ir bent vieną – iš donorių valstybių.

Tyrėjai skatinami teikti paraiškas 5 temose:

  • Visuomenės sveikata; e-sveikata;
  • Migracija; socialinė įtrauktis;
  • Kibernetinis saugumas; viešasis saugumas;
  • Regioninė ekonominė plėtra; darbas, darbo rinkos reguliavimas ir socialinė politika;
  • Inovaciniai sprendimai efektyviam ir tvariam išteklių panaudojimui.

Latvijos mokslo ir studijų institucijų su projektų partneriais parengtas paraiškas priima Latvijos valstybinė mokslo plėtros agentūra elektroninėje sistemoje rsgrants.viaa.gov.lv. iki 2020 m. spalio 19 d. 23.59 val.

Konkursą vykdo Valstybinė švietimo plėtros agentūra Latvijoje kartu su Latvijos švietimo ir mokslo ministerija. Konkurso sąlygos.

Baltijos mokslo programoje numatyti trys paraiškų konkursai, kurie rengiami kiekvienoje iš trijų Baltijos valstybių taip kas kartą perduodant galimybę kitos valstybės tyrėjams vadovauti projektams. 2018 m. konkursas vyko Estijoje, 2020 m. pradžioje – Lietuvoje. Estijos mokslo tarybos ir Estijos švietimo ir mokslo ministerijos skelbtam Baltijos mokslinių tyrimų programos paraiškų konkursui buvo pateikta 130 paraiškų, iš jų finansavimas skirtas 7. Lietuvos mokslo tarybos skelbtam paraiškų konkursui gautos 79 paraiškos iš 19 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, konkurso rezultatus planuojama paskelbti metų pabaigoje.

Daugiau informacijos apie Baltijos mokslinių tyrimų programą.

Dalintis per...