Kvietimas dalyvauti konferencijoje apie ES mokslinius tyrimus ir inovacijas sveikatos srityje

Lietuvos mokslo ir inovacijų ryšių ir kompetencijos biuras Briuselyje (LINO) kviečia dalyvauti konferencijoje apie ES mokslinius tyrimus ir inovacijas sveikatos srityje.

Konferencijos metu:

  • susipažinsite su dabartine ES politika ir programomis sveikatos tyrimų srityje;
  • sužinosite apie įvairias mokslinių tyrimų partnerystes, asociacijas ir kitas organizacijas (pvz., Šveicarijos fondus);
  • pristatysite savo mokslinių tyrimų idėjas, veiklą ir pasiekimus platesnei mokslinių tyrimų ir inovacijų auditorijai Briuselyje (ES atstovybėms, įvairioms nacionalinėms ir regioninėms mokslinių tyrimų, inovacijų ir verslo organizacijoms, valdžios institucijoms);
  • turėsite galimybę pateikti įžvalgas Europos Komisijai ir kitiems pranešėjams;
  • susirasite potencialius partnerius būsimiems „Horizon Europe“ programos kvietimams ar kito pobūdžio dvišaliam bendradarbiavimui.

Renginys skirtas pareiškėjams ir suinteresuotosioms šalims teikiantiems / planuojantiems teikti paraiškas „Horizon Europe“, didžiausią dėmesį skiriant II veiklos srities, I-ai veiksmų grupei ir III-iai veiklos sričiai.

Norintys pristatyti savo idėjas inovatyvių sveikatos technologijų arba pažangiųjų medžiagų sveikatos srityje ir dalyvauti „pitching“ sesijoje bei patekti į pristatomąjį katalogą registruojasi iki lapkričio 5 d.


Dalyvių vietų skaičius: Renginys vyksta gyvai, laukiama iki 100 žmonių.
Registracija į renginį: Būtina išankstinė registracija, vietų skaičius ribotas. Registracija vyksta iki š. m. lapkričio 13 d. Norintys patekti į katalogą registruojasi iki lapkričio 5 d.
Registracijos forma: https://forms.office.com/e/qReMD3VGR0
Renginio data: 2023 m. lapkričio 16 d. 9-17 val.
Vieta: Slovėnijos nuolatinė atstovybė ES, Boulevard du Régent 45-46, 1000, Briuselis

Konferencija vyks anglų k. (be vertimo). Renginio programa.

Konferencijos organizatoriai: Slovėnijos verslo ir mokslinių tyrimų asociacija (SBRA), bendradarbiaudama su Stambulo IT slėniu, Lietuvos mokslo ir inovacijų ryšių ir kompetencijos biuru Briuselyje (LINO), Lenkijos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (NCBR) biuru Briuselyje, Eötvös Loránd universitetu ir Nacionaliniu mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų biuru Vengrijoje.

Primename, kad dar galima teikti paraiškas finansuoti tyrėjų vizitus tarptautiniams ryšiams plėtoti ir šia priemone galite pasinaudoti vykdami į šią konferenciją. Kvietimo paraiškas galima teikti iki š. m. gruodžio 20 d. Daugiau informacijos rasite čia.

Daugiau informacijos:
Rasa Tumaševičiūtė
Lietuvos mokslo ir inovacijų ryšių ir kompetencijos biuro Briuselyje (LINO) mokslo politikos analitikė
Tel. +370 676 16 618
El. p. rasa.tumaseviciute@lmt.lt

Dalintis per...