Kvietimas dalyvauti ekspertų grupėse ir teikti siūlymus ES programai „Europos horizontas“

Iki vasario 28 d. 24.00 val. visus, kurie turi kompetencijos MTEP ir  inovacijų srityje, domisi Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kviečia dalyvauti ministerijos organizuojamose ekspertų grupėse, kurios padės formuoti Lietuvos poziciją Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ (2021–2027) komitetuose, teiks siūlymus darbo programų paketams.

Kviečiame teikti siūlymus čia.

Programa „Europos horizontas“ – tai  2021–2027 m. bendroji ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, kuri pakeitė 2014–2020 m. vykusią programą „Horizontas 2020“. Programa  „Europos horizontas“ rems aukštos kokybės, pažangių žinių, technologijų kūrimą, geresnę sklaidą ES. Taip pat bus prisidedama prie įvairaus ES talentų potencialo įtraukimo, lengvinami bendradarbiavimo ryšiai, didinamas mokslinių tyrimų ir inovacijų poveikis plėtojant, remiant įvairių krypčių ES politiką, remiami ir stiprinami novatoriški ir tvarūs sprendimai, jų diegimas į ES  šalių ekonomiką,  sprendžiami kiti pasauliui svarbūs uždaviniai. Be kita ko, susiję ir su klimato kaita, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais. Taip pat kuriamos darbo vietos ir skatinamas ekonomikos augimas, ES pramonės konkurencingumas, didinamas ES patrauklumas mokslinių tyrimų ir inovacijų  srityje.

Daugiau informacijos lietuvių kalba

Daugiau informacijos anglų kalba

Dalintis per...