Kviečiame diskutuoti apie spartų visuomenės senėjimo poveikį mūsų ekonomikai ir visuomenei

Europos Komisija sausio 28 d. paskelbė iššūkių ir galimybių senėjančiai Europos visuomenei žaliąją knygą, kurioje keliami su ES gyventojų demografiniu pokyčiu susiję klausimai – sveikos gyvensenos skatinimas , mokymasis visą gyvenimą ir vyresnio amžiaus žmonėms svarbių sveikatos bei priežiūros sistemų stiprinimas.
Atsižvelgiant į Žaliojoje knygoje dėl senėjimo iškeltus klausimus Europos Komisija kviečia visus suinteresuotus žmones ir organizacijas per 12 savaičių (iki balandžio 21 d.truksiančias viešas konsultacijas pareikšti nuomonę, kaip reaguoti į spartaus senėjimo poveikį mūsų ekonomikai ir visuomenei. Remdamasi konsultacijų rezultatais Europos Komisija svarstys galimus politikos sprendimus, kaip padėti valstybėms narėms ir regionams spręsti su senėjimu susijusias problemas.

Šiuo metu 20 proc. gyventojų yra vyresni nei 65 metų ir prognozuojama, kad iki 2070 m. jų dalis pasieks 30 proc. Be to, vyresnių nei 80 metų žmonių nuošimtis veikiausiai padidės daugiau nei dvigubai ir iki 2070 m. pasieks 13 proc. Numatoma ir kad asmenų, kuriems gali reikėti ilgalaikės priežiūros, skaičius ES 27 padidės nuo 19,5 mln. 2016 m. iki 23,6 mln. 2030 m. ir 30,5 mln. 2050 m.

👉 Užpildyti konsultacijos klausimyną internete galite čia.

👉 Daugiau informacijos rasite čia.

Dalintis per...