Kviečiame dalyvauti informacinėje „Pažangos sklaidos ir Europos mokslinių tyrimų erdvės stiprinimo“ savaitėje

Lietuvos mokslo tarybos NCP kviečia tyrėjus ir mokslo vadybininkus į informacinę savaitę, skirtą „Europos horizonto“ sričiai „Pažangos sklaida ir Europos mokslinių tyrimų erdvės stiprinimas“ (angl. Widening Participation and Strengtening the European Research Area). Š. m. liepos 12–15 d. vyks mokymai, kvietimų teikti paraiškas bei dalyvavimo šios srities programose gerosios praktikos pavyzdžių pristatymai.

Renginių ciklo pirmąją dieną, liepos 12 d., Europos Komisijos atstovai dr. Stefan Weiers ir dr. Karina Firkavičiūtė pristatys šios srities koncepciją bei kelis finansavimo mechanizmus – „ERA Chairs“ bei naująjį „Excellence Hubs“.

Renginio programa.

Renginiai vyks nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje. Jau galite registruotis dalyvauti.

Daugiau informacijos apie sritį „Pažangos sklaida ir Europos mokslinių tyrimų erdvės plėtra“  – Tarybos tinklapyje.

Jeigu turite klausimų, prašome kreiptis į „Pažangos sklaida ir Europos mokslinių tyrimų erdvės plėtra“ NCP Aureliją Povilaikę e. p. aurelija.povilaike@lmt.lt arba „Europos mokslinių tyrimų erdvės stiprinimo“ NCP Astą Aleksandravičienę e. p. asta.aleksandraviciene@lmt.lt

Dalintis per...