KTU ir VDU koordinuos strateginės svarbos programos „Europos horizontas“ projektus

Europos Komisija skyrė finansavimą 12 Europos pareiškėjų projektų, teiktų „Europos horizonto“ „Teaming for Excellence“ finansavimo priemonei. Tarp sėkmingų projektų yra du Lietuvos universitetų – Kauno technologijos universiteto (KTU) ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) – koordinuojami projektai.

„Teaming for Excellence“ kvietimų tikslas yra pasirinktoje mokslo srityje steigti mokslo ir inovacijų švyturius bendradarbiaujant su pažangiais partneriais.

VDU kartu su pažangiais partneriais – Linneaus universitetu (Švedija), KTU bei kitomis įmonėmis – įgyvendins projektą „Forest 4.0 ekscelencijos centras tvariai miško bioeknomikai vystyti“ ir kurs su miškais susijusių dirbtinio intelekto (DI) ir daiktų interneto technologijų kompetencijos centrą. Projektu bus siekiama prisidėti prie Lietuvos sumaniosios specializacijos strategijos (S3), plėtojant inovatyvią, mišku grįstą Lietuvos bioekonomiką, skaitmeninant miškų veiklą. Taip pat prisidės prie moksliškai pagrįsto, tvariai tvarkomų miškų indėlio įgyvendinant ES žaliąjį kursą ir pereinant prie žiedinės ir tvarios bioekonomikos, taikant naujoviškas duomenų rinkimo ir apdorojimo programas.

Bendras projekto biudžetas siekia beveik 20 mln. Eur (9,9 mln. Eur finansuojama „Europos horizontas“  programos lėšomis, 9,9 mln. Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšomis). Projekto vadovas – prof. dr. Tomas Krilavičius.

KTU koordinuos projektą „Dirbtinio intelekto ekscelencijos centras tvariam vystymuisi“. Projektas bus vykdomas su 3 partneriais iš Lietuvos (Vilnius Tech, VDU ir LSMU) bei 2 pažangiais partneriais – Tamperės universitetu (Suomija) ir Hamburgo technologijos universitetu (Vokietija). Tarptautiniai partneriai projekte yra atstovai iš ECIU Universiteto. Kompetencijos centras stiprins šalies mokslininkų ir tyrėjų mokslinių tyrimų bei inovacijų kompetencijas kuriant ir vystant DI sprendimus tvariam vystymuisi ir darniai ekonomikos plėtrai, įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos dirbtinio intelekto strategijas.

Bendras projekto biudžetas siekia beveik 30 mln. Eur (14,6 mln. Eur finansuojama „Europos horizontas“  programos lėšomis, 14,6 mln. Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, 480 tūkst. Eur – Lietuvos universitetų). Projekto vadovė – prof. dr. Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė.

Šiuo metu abiejų projektų koordinatoriai intensyviai ruošiasi dotacijos sutarčių pasirašymui bei projektų vykdymui.

Dalintis per...