Komunikatas dėl pasaulinio požiūrio į mokslinius tyrimus ir inovacijas

2021 m. gegužės 18 d. Europos Komisija priėmė Komunikatą dėl pasaulinio požiūrio į mokslinius tyrimus ir inovacijas – Europos tarptautinio bendradarbiavimo strategiją. Strategija siekiama sukurti atvirą, taisyklėmis ir vertybėmis grindžiamą mokslinių tyrimų ir inovacijų aplinką ir užtikrinti tarptautinio bendradarbiavimo abipusiškumą. Tarp planuojamų veiksmų minima parama tyrėjams ir jų organizacijoms, siekiant paspartinti mažų ir vidutinių pajamų šalių vystymąsi, gairės, skirtos užsienio šalių kišimosi į ES mokslinių tyrimų organizacijų ir aukštojo mokslo įstaigų veiklą klausimams, trečiųjų šalių dalyvavimo „Europos horizontas“ programoje taisyklių pritaikymas ir k.t. Komisija skatins iniciatyvas, grindžiamas Europos komandos principu.

Dalintis per...