Europos Komisija skiria Maurą Ferrarį nauju Europos mokslinių tyrimų tarybos pirmininku

 

Europos Komisija profesorių Maurą Ferrarį paskyrė nauju Europos mokslinių tyrimų tarybos (EMTT), atsakingos už tyrėjų inicijuojamų mažai tirtų sričių mokslinių tyrimų Europoje finansavimą, pirmininku.

Naujas pareigas profesorius Mauras Ferraris eis nuo 2020 m. sausio 1 d., pasibaigus dabartinio pirmininko profesoriaus Jeano-Pierre’o Bourguignono kadencijai. Naujasis pirmininkas į EMTT gretas įsilies svarbiu šios institucijos vystymosi etapu. Komisija pateikė pasiūlymą iš kito ilgamečio ES biudžeto finansuoti „Europos horizontą“ – pačią ryžtingiausią ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą. Balandžio mėn. dėl naujos programos susitarta politiniu lygmeniu. Programa „Europos horizontas“ bus užtikrinamas EMTT mokslo tarybos nepriklausomumas ir išlaikoma pagrindinė kryptis – mokslinė kompetencija. Komisija pasiūlė gerokai padidinti EMTT biudžetą: nuo 13,1 mlrd. EUR 2014–2020 m. iki 16,6 mlrd. EUR 2021–2027 m.

Už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingas Komisijos narys Carlosas Moedasas teigė: „EMTT visame pasaulyje garsėja puikių, žinių siekimu grindžiamų mokslinių tyrimų finansavimu, o profesorius Mauras Ferraris tarptautinei bendruomenei gerai žinomas kaip iškilus įvairių sričių mokslininkas. Jis puikiai suvokia mokslo naudą visuomenei, yra stiprus lyderis ir turi išskirtinių bendravimo gebėjimų, todėl yra būtent tas žmogus, kurio reikia, kad EMTT ir Europos mokslas pakiltų į naujas aukštumas. Norėčiau atiduoti duoklę ir pirmininkui Jeanui-Pierre’ui Bourguignonui, kurio dėka EMTT nepaliaujamai stiprėjo.“ 

Pirmininkavimą Europos mokslinių tyrimų tarybai perimantis profesorius M. Ferraris pridūrė: „Man didelė garbė būti išrinktam nauju Europos mokslinių tyrimų tarybos pirmininku. Norėčiau padėkoti Europos Komisijai ir EMTT mokslo tarybai už pasitikėjimą mano sugebėjimu vadovauti šiam unikaliam projektui, kol ruošiame dirvą naujai ES programai „Europos horizontas“.“

Profesoriaus M. Ferrario akademinė karjera – išskirtinė. Daugelį metų jis dirbo Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur įnešė savo indėlį į įvairias sritis, įskaitant matematiką, inžineriją, mediciną ir biologiją, ir padėjo skintis kelią nanomedicinai.

Sprendimą Komisija priėmė po konkurentų atrankos procedūros, kurią vykdė aukšto lygio Kandidatų paieškos komitetas. Šį sudarė profesoriai Mario Montis (pirmininkas, Bocconio universiteto rektorius), Alice Gast (Londono imperatoriškojo koledžo rektorė), Fabiola Gianotti (CERN generalinė direktorė), Carlas-Henrikas Heldinas (Nobelio fondo pirmininkas), Jules’is A. Hoffmannas (medicinos srities Nobelio premijos laureatas), Helga Nowotny (buvusi EMTT pirmininkė) ir Maciejus Zyliczius (Lenkijos mokslo fondo pirmininkas).

Atrankos procedūra

Į 2018 m. liepos mėn. komiteto paskelbtą kvietimą teikti paraiškas atsiliepė per 50 aukšto lygio kandidatų. Po vertinimo procedūros ir pokalbių su perspektyviausiais kandidatais Kandidatų paieškos komitetas Komisijos nariui Carlosui Moedasui pateikė trijų tinkamiausių kandidatų sąrašą. Kandidatai susitiko su EMTT mokslo tarybos atstovais. Taryba irgi pritarė profesoriaus M. Ferrario skyrimui. Profesorių M. Ferrarį Komisija skiria ketverių metų kadencijai. Ji gali būti pratęsiama vieną kartą.

Pagrindiniai faktai

2007 m. ES įsteigta Europos mokslinių tyrimų taryba finansuojama tik iš ES biudžeto pagal dabartinę programą „Horizontas 2020“. Ji kasmet atrenka ir finansuoja geriausius ir kūrybingiausius bet kokios tautybės ir amžiaus tyrėjus, kad jie galėtų vykdyti projektus Europoje. Nuo 2007 m. per viešus konkursus atrinkta finansuoti apie 9 000 projektų, o tarptautiniuose mokslo leidiniuose paskelbta daugiau kaip 110 000 straipsnių, kuriuose pripažįstama EMTT parama. EMTT dotacijų gavėjai laimėjo prestižinių apdovanojimų, tarp jų šešias Nobelio premijas, keturis Fieldso medalius ir penkias Wolfo premijas. Gavę iš EMTT paramą tyrėjai galėjo vykdyti perspektyvius projektus, o šie lėmė mokslo proveržį, pavyzdžiui, padaryta pirmoji juodosios skylės nuotrauka, pasiekta didelė pažanga vėžio tyrimų srityje ir tapo įmanoma anksti aptikti saugumo spragų kompiuterių procesoriuose.

Pirmininkas yra oficialus Europos mokslinių tyrimų tarybos atstovas ir pirmininkauja EMTT valdymo organui – Mokslo tarybai. Mokslo taryba, kurią sudaro iškilūs mokslininkai ir kiti mokslo darbuotojai, rengia mokslinę EMTT finansavimo strategiją ir metodiką.

Daugiau informacijos

Dalintis per...