Komisija džiaugiasi, kad įsigaliojo programa „ES – sveikatos labui“

Komisija džiaugiasi šiandien įsigaliojusia programa „ES – sveikatos labui“. Kovo 9 d. dėl šios programos balsavo Europos Parlamentas, o kovo 17 d. ją priėmė Taryba. Tai yra paskutinis žingsnis, leisiantis skirti 5,1 mlrd. EUR sveikatos priežiūros sistemų atsparumui didinti ir inovacijoms sveikatos sektoriuje skatinti. Programa „ES – sveikatos labui“ svariai prisidės prie atsigavimo po COVID-19. Ji padės užtikrinti, kad ES gyventojai būtų sveikesni, bus remiama kova su tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai ir stiprinamas ES pasirengimas ir pajėgumai veiksmingai reaguoti į būsimas sveikatos krizes. Visa tai – būsimos stiprios Europos sveikatos sąjungos dalis.

Už sveikatą ir maisto saugą atsakinga Komisijos narė Stella Kyriakides kalbėjo: „Šiandien imame brėžti naują ES sveikatos politikos kursą. Įsigaliojusi programa „ES – sveikatos labui“ suteiks mums praktinių priemonių, padėsiančių siekti ilgalaikių pokyčių visuomenės sveikatos srityje. Beprecedentis – 5,1 mlrd. EUR – biudžetas leis imtis tikslinių investicijų, kad būtume geriau pasirengę krizėms ir sukurtume stipresnes, atsparesnes ir prieinamesnes sveikatos priežiūros sistemas. Būtent to mūsų piliečiai pagrįstai tikisi iš Europos sveikatos sąjungos.“

Programa „ES – sveikatos labui“ – plataus užmojo ir tikslinė 2021–2027 m. finansavimo programa, kuria siekiama užtikrinti aukšto lygio sveikatos apsaugą visose Sąjungos politikos srityse ir veikloje laikantis bendros sveikatos koncepcijos. 2020 m. gegužės 28 d. Komisijos pasiūlyta programa – ES atsakas į COVID-19, darantis didelį poveikį ES medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams, pacientams ir sveikatos priežiūros sistemoms. „ES – sveikatos labui“ – didžiausio biudžeto ES sveikatos programa, pagal kurią bus teikiamas finansavimas ES šalims, sveikatos organizacijoms ir NVO.

Programa „ES – sveikatos labui“ siekiama:

  • gerinti ir puoselėti žmonių sveikatą Sąjungoje;
  • apsaugoti Sąjungos žmones nuo didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai;
  • didinti vaistų, medicinos prietaisų ir su krize susijusių produktų prieinamumą, pasiekiamumą ir įperkamumą;
  • stiprinti sveikatos priežiūros sistemas, jų atsparumą ir efektyvų išteklių naudojimą.

Tolesni veiksmai

Tikimasi, kad programa įsigalios kovo 26 d., kai ji bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Pirmąją 2021 m. darbo programą priims ir įgyvendins Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis programos „ES – sveikatos labui“ iniciatyvinėje grupėje, kaip nustatyta Reglamente dėl programos „ES – sveikatos labui“. Programą įgyvendins balandžio 1 d. darbą pradėsianti nauja Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomoji įstaiga.

Daugiau informacijos

Programos „ES – sveikatos labui“ finansavimas

Europos sveikatos sąjunga

Dalintis per...