Kitą savaitę bus paskelbtas „Protų pritraukimo ir reintegracijos (SMART)“ kvietimas teikti paraiškas

Lietuvos mokslo taryba kitą savaitę planuoja skelbti paraiškų konkursą Lietuvoje vykdyti didelės apimties mokslinių tyrimų sumanios specializacijos kryptyse projektus, kuriems vadovautų užsienio ir Lietuvos mokslininkai. Naudojantis Europos Sąjungos fondų lėšomis protų pritraukimui ir reintegracijai vienam projektui numatoma skirti 1 mln. eurų.

Tikimasi, jog didelio biudžeto projektai paskatins Lietuvoje burti savo mokslininkų grupes tarptautinį pripažinimą turinčius užsienio, taip pat ir lietuvių kilmės, tyrėjus, ir perduoti patirtį ar tyrimų metodus ir pasiekti mokslinių rezultatų, naudojantis Lietuvoje turima mokslinių tyrimų infrastruktūra.

 

Daugiau informacijos ir kontaktus pasiteiravimui rasite Lietuvos mokslo tarybos tinklapyje.

Dalintis per...