Jungtinė Karalystė rengiasi dalyvavimui „Europos horizonte“ kaip asocijuota šalis

 

Jungtinės Karalystės (JK) Vyriausybė paskelbė Mokslinių tyrimų ir plėtros kelrodį, kuriame pateikiama šalies vizija ir siekiai mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Į kelrodį įtraukta ir dalis apie Europos bendradarbiavimą, apimant su „Europos horizontu“ ir „Euratom“ susijusius klausimus, JK tapus asocijuota šalimi.

Kelrodyje numatyta, kad JK Vyriausybė, taikydama turimas finansavimo schemas, įgyvendins alternatyvias trumpalaikes priemones, pagal kurias finansuos ir JK partnerius, su kurias laimi paraiškų konkursus, dalyvaudami programose, kuriose leidžiama dalyvauti ir trečiosioms šalims. Ten, kur pagal „Europos horizontą“ ar „Euratom“ asocijuotų šalių dalyvavimas nenumatytas, JK Vyriausybė planuoja jau 2021 m. sausio mėn. pradėti alternatyvias priemones, padėsiančias išvengti galimo finansinio stygiaus. Tokį planą JK Vyriausybė numato, siekdama išlaikyti JK dalyvavimą programos „Europos horizontas“ projektuose bei kitą tarptautinį bendradarbiavimą.

Dalintis per...