Jau galima teikti paraiškas „Europos horizonto“ pasauliniams iššūkiams spręsti ir Europos pramonės konkurencingumui didinti skirtos veiksmų srities konkursams

Europos Komisijos finansavimo ir paraiškų konkursų portale paskelbti „Europos horizonto“ antros veiksmų srities, skirtos mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams, padėsiantiems spręsti pasaulinius iššūkius ir didinti Europos pramonės konkurencingumą, kvietimai teikti paraiškas.

Ši veiksmų sritis apima šešias veiksmų grupes, iš jų tris koordinuoja Lietuvos mokslo tarybos nacionaliniai kontaktiniai atstovai (NCP):

Informacija apie vykstančius kvietimus teikti paraiškas ir pakonsultuoti pasiruošusius šių veiksmų grupių NCP skelbiame „Europos horizonto“ kvietimų tinklalapyje.

Dalintis per...