Islandija ir Norvegija tapo pirmosiomis asocijuotomis programos „Europos horizontas” šalimis

Islandijai ir Norvegijai suteiktas asocijuotojų bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ šalių statusas. Ankstyva asociacija leidžia šiose valstybėse įsteigtiems subjektams dalyvauti programoje iš esmės tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir pareiškėjams iš Europos Sąjungos valstybių narių, bei sudaro galimybes nuo pat pradžių įsitraukti į Europos partnerystes.

Siekdama užtikrinti pasaulinį mokslinių tyrimų bei inovacijų atvirumą ir vadovavimąsi pasauliniu požiūriu į mokslinius tyrimus ir inovacijas, Europos Sąjunga šiuo metu derasi su daugeliu kitų valstybių, pareiškusių susidomėjimą tapti asocijuotomis programos „Europos horizontas” šalimis. Derybų rezultatai bus paskelbti artimiausiu metu.

Išsamesnė informacija pateikiama žemiau. Daugiau informacijos teisiniais ir finansiniais „Europos horizontas“ programos klausimais teikia NCP Veronika Norušė, e. p.  veronika.noruse@lmt.lt.

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Tarptautinis bendradarbiavimas „Europos horizonte”

Komunikatas dėl pasaulinio požiūrio į mokslinius tyrimus ir inovacijas

Dalintis per...