Institucijoms, siekiančioms rezultatų „Europos horizonte“, rengiame individualiąsias konsultacijas

Lietuvos mokslo tarybos koordinuojamų programos „Europos horizontas“ teminių sričių nacionaliniai kontaktiniai atstovai (NCP) pradėjo konsultacijas mokslo ir studijų institucijose, kurių tikslas – individualiai institucijoms pristatyti netrukus prasidėsiančią mokslinių tyrimų ir inovacijų programą, dalyvavimo joje galimybes, atnaujintą Tarybos NCP komandą bei jų teikiamas paslaugas.

Vyksta susitikimai su universitetais, mokslo institutais, asociacijomis, kitomis su moksliniais tyrimais savo veiklą siejančiomis viešojo sektoriaus ir verslo organizacijomis. Džiaugiamės sparčiai ilgėjančiu norinčiųjų išsamiau sužinoti apie „Europos horizontą“ sąrašu ir jau įvykusiais konstruktyviais bei abipusiai naudingais susitikimais su 10 institucijų mokslo padalinių atstovais.

Individualiosios konsultacijos institucijoms padeda geriau nustatyti jos interesų sritis ir kryptis, gauti aktualią su programa susijusią informaciją, aptarti galimybes efektyviai naudotis ja ateityje, pasitelkiant NCP paslaugas, bei užtikrinti šių paslaugų veiksmingumą ir kokybę.

Dėl konsultacijų maloniai kviečiame kreiptis į Veroniką Norušę e. p. veronika.noruse@lmt.lt arba į dominančios teminės srities NCP.

Dalintis per...