„Inočekiai“ sugrįžta: kviečiame kreiptis dėl investicijų

 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) praneša, kad atnaujinti kvietimai teikti paraiškas pagal ES priemonę „Inočekiai“. Tai viena populiariausių verslo ir mokslo bendradarbiavimą skatinančių priemonių, ją dažniausiai renkasi investicijų ieškantys inovatoriai.

„Ši priemonė skatina verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus bei tęsti jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas. Užmegztos partnerystės su mokslu dažna tęsiamos ir tarptautiniuose projektuose. Priemonėje gali dalyvauti tiek neseniai veiklą pradėję startuoliai, tiek brandžios įmonės“, – sako Mantas Biekša, MITA Visuotinės dotacijos skyriaus vedėjas.

Projektams įgyvendinti numatoma skirti daugiau nei 4,5 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Pagal šią priemonę MITA jau sulaukė 234 paraiškų, pasirašyta 115 sutarčių, skirtas finansavimas siekia 2,88 mln. eurų.

Šiuo metu yra paskelbti 3 kvietimai teikti paraiškas naujiems „Inočekių“ projektams: pradedantiesiems inovatoriams, brandiesiems inovatoriams ir pareiškėjams, turintiems Europos Komisijos suteiktą Kokybės ženklo sertifikatą pagal programos „Horizontas 2020“ priemonę „MVĮ instrumentas“.

Didžiausia brandžiųjų inovatorių vieno projekto vertė siekia iki 76 tūkst. eurų, o pradedančiųjų inovatorių – iki  20 tūkst. eurų.  Finansavimo sumos skiriasi priklausomai  nuo vykdomų veiklų: techninių galimybių studijų, mokslinių tyrimų ar eksperimentinės plėtros veiklos. Turintiems kokybės ženklą – projekto vertė gali siekti iki 71 tūkst. eurų.

Įmonės gali neapsiriboti dalyvavimu tik viename „Inočekių“ projekte. Baigusios vieną –  veiklą  gali tęsti antrajame ar net trečiajame projekte. Projektų pobūdis taip pat labai įvairus nuo techninių galimybių studijų iki prototipų kūrimo.

Projektus galima ruošti pagal 7 atnaujintas Sumanios specializacijos sritis: energetika ir tvari aplinka; sveikatos technologijos ir biotechnologijos; agroinovacijos ir maisto technologijos; nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos; sumanusis, netaršus ir integruotas transportas; informacinės ir ryšių technologijos; įtrauki ir kūrybinga visuomenė.

Kvietimas teikti priemonės „Inočekiai“ paraiškas yra tęstinis, t. y. paraiškas galima teikti iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

Kontaktai pasiteirauti: Ieva Kalpokaitė, ieva.kalpokaite@mita.lt, Tel. +370 604 79827

Dalintis per...