Horizontas 2020 tematikos „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ partnerysčių renginys Briuselyje

 

Lietuvos mokslo ryšių biuras Briuselyje LINO kartu su kolegomis iš Čekijos mokslo ryšių biuru (CZELO) ir kitais partneriais š. m. gegužės 18 d. Briuselyje organizuoja partnerysčių paieškos renginį, skirtą padėti sudaryti konsorciumus, kurie ketina teikti paraiškas pagal programos Horizontas 2020 teminės srities „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“  2019 m. kvietimus.

Šiame praktiniame pusės dienos renginyje bus diskutuojama apie konkrečias bendradarbiavimo galimybes, dalinamasi turima patirtimi, dalyviai turės galimybę pristatyti savo kompetencijas ir potencialą potencialiems užsienio partneriams.

 

Praktinė dalyvavimo renginyje informacija:

Mokslo ir studijų institucijų tyrėjai paramą atvykti į renginį gali gauti pasinaudodami LINO LT vizitų schema: https://bit.ly/2EypLzK

Daugiau informacijos galite rasti čia

Renginys vyks anglų kalba. Renginys nemokamas.

Registracija į renginį vyksta iki gegužės 2 d.: https://goo.gl/ie8EQd

 

Apie Horizontas 2020 tematiką „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ :

Strateginis šios tematinės srities tikslas  – gerinti Europos gyventojų sveikatą viso gyvenimo laikotarpiu bei užtikrinti jų gerovę, sprendžiant senėjančios Europos visuomenės problemas, kovojant su infekcinėmis ir neinfekcinėmis ligomis, užtikrinant Europos sveikatos priežiūros sistemų tvarumą bei vienodą prieinamumą jos piliečiams, taip pat padėti įveikti ekonominę krizę.

Pagrindinis dėmesys skiriamas šioms sritims: 

 • sveikatą apibrėžiančių veiksnių išmanymui (įskaitant su aplinka ir klimatu susijusius veiksnius), sveikos gyvensenos skatinimui ir ligų prevencijai, ligų supratimui ir diagnozės gerinimui;
 • veiksmingų ligų diagnostikos programų kūrimui ir polinkio susirgti tam tikromis ligomis vertinimo tobulinimui; stebėsenos ir pasirengimo gerinimui;
 • kokybiškesnių vakcinų kūrimui;
 • in–silico metodų taikymui siekiant pagerinti ligų kontrolę ir jų nustatymą;
 • ligų gydymui;
 • žinių perkėlimui į klinikinę praktiką ir inovacijų veiklą;
 • tinkamesnis sveikatos duomenų naudojimui;
 • aktyvų, savarankišką gyvenimą užtikrinančių priemonių kūrimui;
 • integruotosios priežiūros skatinimui;
 • mokslinių priemonių ir metodų gerinimas sveikatos politikos formavimui ir reglamentavimui;
 • sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumo ir efektyvumo optimizavimui bei prieinamumo didinimui, remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu sprendimų priėmimu, taip pat gerosios praktikos, naujoviškų technologijų ir metodų sklaida.

 

Daugiau informacijos apie tematinę sritį galite rasti Lietuvos mokslo tarybos tinklapyje: https://goo.gl/431QfS

Dalintis per...