Galimybė finansuoti tyrėjų ir užsienio partnerių mokslininkų vizitus tarptautiniams ryšiams plėtoti

Lietuvos mokslo taryba (LMT), skatindama tarptautinį Lietuvos tyrėjų bendradarbiavimą su užsienio mokslininkais ir dalyvavimą tarptautiniuose mokslinių tyrimų programų konkursuose, vykdo projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“, kurio lėšomis finansuojami Lietuvos tyrėjų, užsienio partnerių mokslininkų, mokslo vadybininkų vizitai, išvykos į įvairius informacinius renginius, skirtus tarptautiniams ryšiams plėtoti bei pristatyti svarbiausius tarptautinių mokslo ir inovacijų programų kvietimus.

Projekto veiklos baigiamos vykdyti šių metų pabaigoje, todėl LMT kviečia iki š. m. gruodžio 20 d. suspėti pasinaudoti galimybe tyrėjams išvykti trumpalaikio vizito ar pasikviesti vizitui potencialių užsienio partnerių mokslininkus į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas.

Tyrėjų išvykų kvietimo sąlygas rasite galima rasti čia.

Užsienio partnerių mokslininkų kvietimą teikti paraiškas galima rasti čia.

 

Daugiau informacijos

Lietuvos mokslo tarybos
Mokslo finansavimo skyriaus
Vyriausioji specialistė Jolanta Paunksnienė
Tel.: +370 676 18 422
El. p.: jolanta.paunksniene@lmt.lt

Lietuvos mokslo tarybos
Paramos tyrėjams ir ES investicijų skyriaus
Teisininkė Veronika Kapalinskaitė
Tel.: +370  604 76 286
El. p.: veronika.kapalinskaite@lmt.lt

Dalintis per...