Europos mokslo taryba paskelbė 2022 m. darbo programą ir naujų kvietimų tvarkaraštį

Europos Komisija patvirtino Europos mokslo tarybos (angl. European Research Council, ERC) 2022 m. darbo programą, kurioje priešakiniams moksliniams tyrimams numatyta per 2,4 mlrd. eurų, šiomis lėšomis pasinaudoti galės daugiau nei 1 100 Europos Sąjungos ir asocijuotų šalių mokslininkų.

2022 metais mokslininkai galės dalyvauti tiek tradiciniuose ERC finansavimo mechanizmų (ERC StG, CoG, AdG), tiek ERC sinergijos dotacijų (angl. ERC Synergy grant) ir ERC idėjų pritaikymo dotacijų (angl. ERC Proof of Concept) paraiškų konkursuose.

Atkreipiame dėmesį, kad ERC oficialiai paskelbė palaikanti San Francisko mokslinių tyrimų vertinimo deklaraciją (DORA), taip įsipareigodama netaikyti žurnalų cituojamumo rodiklio (angl. Journal Impact Factor) kriterijaus, vertinant mokslinių straipsnių kokybę, kai ERC konkursams pateiktose paraiškose yra vertinamas mokslininko indėlis.

Dėl paraiškų rengimo paskelbtiems ERC konkursams kviečiame konsultuotis individualiai susisiekus su ERC nacionaliniais kontaktiniais atstovais (NCP) Lietuvoje   Aurelija Povilaike tel. 8 608 90639, e. p. aurelija.povilaike@lmt.lt  arba dr. Sauliumi Marcinkoniu tel. 8 676 17256, e. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt , kurie suteiks kvalifikuotą ir nemokamą pagalbą.

Primename, kad norint dalyvauti bet kurioje „Europos horizonto“ konkurse, institucijos turi turėti lyčių lygybės planus (angl. gender equality plans). Daugiau informacijos apie šį reikalavimą galite rasti Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje.

Dalintis per...