Europos mokslo taryba paskelbė 2021 m. darbo programą: pradėti skelbti paraiškų konkursai

Europos Komisija patvirtino Europos mokslo tarybos (angl. European Research Council, ERC) 2021 m. darbo programą. Ji tapo pirmąja, vykdoma pagal 2021–2027 m. Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrąją programą „Europos horizontas“. Visas ERC 2021 metų darbo programos biudžetas yra 1,9 mlrd. eurų. Kaip ir ankstesniais metais, didžioji dalis finansavimo (66 proc.) yra skirta ankstyvos ir vidurinės karjeros mokslininkams ir mokslininkėms.

2021 m. darbo programoje numatytos kelios naujovės, pavyzdžiui, į vertinimo procesą bus įtraukti interviu su mokslininkais, teikiančiais paraiškas „ERC dotacijas patyrusiems“ (angl. ERC Advanced grants) konkursui, bei  yra sukurtos dvi naujos vertinimo grupės (angl. evaluation panels).

Taip pat, šiais metais, nebus skelbiami „ERC sinergijos“ (angl. ERC Synergy grant) ir „ERC idėjų pritaikymui“ (angl. ERC Proof of Concept) konkursai.

Paraiškos gauti „ERC dotaciją pradedantiesiems“ (angl. ERC Starting grant) priimamos iki š. m. balandžio 8 d. „ERC dotacijos įsitvirtinantiems“ (angl. ERC Consolidator grant) kvietimas teikti paraiškas bus paskelbtas kovo 11 d., paraiškas bus galima teikti iki balandžio 20 d.

Dėl paraiškų rengimo paskelbtiems ERC konkursams kviečiame konsultuotis individualiai susisiekus su ERC nacionaliniais kontaktiniais atstovais (NCP) Lietuvoje   Aurelija Povilaike tel. 8 608 90639, e.p. aurelija.povilaike@lmt.lt  arba dr. Sauliumi Marcinkoniu tel. 8 676 17256, e.p. saulius.marcinkonis@lmt.lt , kurie suteiks kvalifikuotą ir nemokamą pagalbą programos dalyviams ir pareiškėjams. Primename apie Tarybos NCP organizuotą ERC informacinį renginį, renginio metu buvo dalinamasi aktualia informacija, kuri bus naudinga rengiant paraiškas.

Daugiau informacijos apie ERC finansavimo schemas ir numatomus konkursus – Tarybos svetainėje.

Dalintis per...