Europos kovos su vėžiu planas. Pradedama Europos vėžio diagnostinio vizualizavimo iniciatyva

Sausio 23 d. Europos Komisija oficialiai paskelbė Europos vėžio diagnostinio vizualizavimo iniciatyvos pradžią. Ja siekiama padėti sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams, mokslinių tyrimų institutams ir novatoriams kuo geriau išnaudoti novatoriškų duomenimis grindžiamų sprendimų potencialą vėžiui gydyti ir juo sergantiems pacientams prižiūrėti. Pagal šią iniciatyvą, kuri yra pavyzdinis Europos kovos su vėžiu plano veiksmas, bus kuriama skaitmeninė infrastruktūra, į kurią bus sujungta vėžio diagnostinio vizualizavimo duomenų bazių ir išteklių iš visos Europos. Kartu bus užtikrinta, kad būtų laikomasi aukštų etikos standartų, ji būtų patikima, garantuojamas saugumas ir asmens duomenų apsauga. Taip pat bus apjungtos ES ir nacionalinės iniciatyvos, ligoninių tinklai ir mokslinių tyrimų duomenų saugyklos, kuriose saugomi vaizdiniai ir kitokie svarbūs sveikatos duomenys.

Pasitelkiant technologines inovacijas ir kartu užtikrinant duomenų apsaugą galima sukurti patikimą sistemą tyrėjų, novatorių, gydytojų bei pacientų labui. Naujoji Europos vėžio diagnostinio vizualizavimo iniciatyva padės užtikrinti, kad tyrėjai turėtų veiksmingą prieigą prie didesnio kiekio kokybiškų duomenų ir juos studijuodami galėtų dar geriau suprasti šią ligą. Ja naudodamiesi novatoriai galės išbandyti sukurtus duomenimis grindžiamus onkologinės priežiūros sprendimus. Savo ruožtu gydytojai dėl tokio palengvinto duomenimis grindžiamų sprendimų kūrimo galės tiksliau ir greičiau priimti klinikinius sprendimus, diagnozuoti, gydyti ir prognozuoti šią ligą, taigi ir labiau padėti vėžiu sergantiems pacientams. Galiausiai infrastruktūra paskatins piliečius altruistiškai dalytis savo duomenimis – jie galės savanoriškai duoti sutikimą arba leidimą naudoti jų generuojamus duomenis, taip praturtindami sveikatos duomenų rinkinius.

Tarpvalstybinė, sąveiki ir saugi infrastruktūra, kurioje bus užtikrintas privatumas, paspartins medicinos mokslinių tyrimų inovacijas. Pavyzdžiui, naujos dirbtiniu intelektu grindžiamos technologijos galės mokytis iš didelio, standartizuoto ir visiškai Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) atitinkančio duomenų rinkinio. Todėl bus galima sparčiau kurti novatoriškas priemones, padėsiančias greičiau diagnozuoti vėžį ir teikti geresnę individualizuotą onkologinę priežiūrą.

Skaitmeninių technologijų naudojimas siekiant pažangos sveikatos mokslinių tyrimų ir priežiūros srityje

Su Europos duomenų strategija ir Europos sveikatos duomenų erdve suderinta Europos vėžio diagnostinio vizualizavimo iniciatyva yra viena iš pavyzdinių Europos kovos su vėžiu plano iniciatyvų. Per šią iniciatyvą, derinant skaitmeninių technologijų inovacijas ir Europos duomenų apsaugos reikalavimus, bus sukurta patikima ir saugi sistema, kurioje tyrėjai, novatoriai ir gydytojai turės prieigą prie vertingų duomenų.

Bendradarbiaujant su didžiosiomis Europos mokslinių tyrimų organizacijomis, institucijomis ir įmonėmis bus projektuojama infrastruktūra, kurioje:

  • Europos gydytojai, tyrėjai ir novatoriai turės lengvą prieigą prie didelio kiekio vėžio vaizdinių duomenų;
  • siekiant tobulinti vėžio diagnostiką ir gydymą bus galimybės kurti ir išbandyti individualizuotosios medicinos priemones;
  • bus galimybė kurti naujus vėžio vaizdinių duomenų rinkinius ir užtikrinti esamų tokių rinkinių sąveikumą laikantis Europos duomenų strategijos.

Tolesni veiksmai

Tikimasi, kad pradėjus įgyvendinti Europos vėžio diagnostinio vizualizavimo iniciatyvą ir du jos projektus – EUCAIM projektą ir Dirbtinio intelekto bandymų ir eksperimentavimo sveikatos srityje priemonę („TEF-Health“) – iki 2023 m. gruodžio mėn. pavyks užbaigti kurti europinę skaitmeninę infrastruktūrą ir nustatyti bendradarbiavimo mechanizmus. Nuo tada duomenų teikėjai galės prisijungti prie šios naujos europinės sutelktinės platformos. Pirmoji platformos versija bus išleista iki 2024 m. pabaigos, o galutinės versijos tikimasi iki 2025 m. pabaigos. Visavertiškai skaitmeninė infrastruktūra pradės veikti 2026 m.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

 

Dalintis per...