Europos Komisijos kampanija „HealthyLifestyle4all“

Europos Komisija pradėjo kampaniją HealthyLifestyle4all.

Kampanijos tikslai:

  • didinti visų kartų žmonių informuotumą apie sveiką gyvenseną;
  • remti lengvesnę prieigą prie sporto, fizinės veiklos ir sveikos mitybos, ypatingą dėmesį skiriant įtraukčiai ir nediskriminavimui, kad būtų galima pasiekti ir įtraukti palankių sąlygų neturinčias grupes;
  • skatinti visuotinį požiūrį visose politikos srityse ir sektoriuose, susiejant maistą, sveikatą, gerovę ir sportą.

Veiksmais bus remiami paminėti kampanijos HealthyLifestyle4All tikslai ir siesis su finansavimu projektams, kuriais remiama sveika gyvensena pagal programas „Europos horizontas“, „Erasmus+“ ir „ES – sveikatos labui“. 2021–2027 m. laikotarpiu sporto veiklai pagal programą „Erasmus+“ bus skirta 470 mln. EUR, pagal programą „Europos horizontas“ – 290 mln. EUR, o pagal programą „ES – sveikatos labui“ – 4,4 mln. EUR.

Visas pranešimas spaudai

Taip pat Europos Komisijos finansavimo ir paraiškų konkursų portale paskelbti nauji programos „Europos horizontas“ veiksmų grupės „Sveikata” kvietimai.

Informacija apie vykstančius kvietimus teikti paraiškas ir pakonsultuoti pasiruošusius šių veiksmų grupių NCP skelbiama „Europos horizonto“ kvietimų tinklalapyje.

Daugiau informacijos programos „Europos horizontas“  sveikatos srities klausimais teikia šios srities NCP Sigita Auvertin (Bagdonienė) tel. 8 608 90647, e.p. sigita.bagdoniene@lmt.lt.

 

 

Dalintis per...