Europos Komisija Vienoje pristatė atviro mokslo debesį

 

2018 m. lapkričio 23 d. Vienoje buvo oficialiai pristatytas Europos atvirojo mokslo debesies (angl. the European Open Science Cloud – EOSC) portalas. Atidarymo ceremonija pažymėjo ilgo proceso, kurio metu bendradarbiavo įvairūs projektai ir vyko Europos Komisijos inicijuotos įvairių suinteresuotų grupių atstovų diskusijos apie EOSC koncepciją, pabaigą. EOSC portalas yra pirmasis žingsnis link Europos Komisijos atvirojo mokslo vizijos įgyvendinimo, vienijantis iki šiol buvusią fragmentišką mokslinių tyrimų ekosistemą ir skatinantis mokslo duomenų principų (angl. FAIR Data Principles: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) laikymąsi.

Oficialus EOSC portalo pristatymas, įvykęs šį pusmetį ES Tarybai pirmininkaujančioje Austrijoje, akcentavo Europos atvirojo mokslo debesies svarbą Europos mokslo pažangai. Portalas pateikia naujausią informaciją apie EOSC iniciatyvas, gerąsias praktikas, valdymo modelius ir vartotojų atsiliepimus. EOSC portalas yra universali prieiga prie paslaugų, duomenų ir išteklių, kurie mokslininkams reikalingi tam, kad jie bendradarbiaudami kurtų atvirus ir efektyvius mokslo rezultatus visuomenės pažangai.

Tyrėjai, mokslą administruojančios institucijos, informacinių paslaugų tiekėjai ir kiti su mokslo komunikacija susiję asmenys kviečiami apsilankyti EOSC portale www.eosc-portal.eu ir susipažinti su jo teikiamomis galimybėmis bei stebėti pristatymo metu numatytas portalo funkcijų demonstracijas.

 

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Dalintis per...