Europos Komisija pristato mokslinių tyrimų rezultatų atvirosios prieigos platformą „Open Research Europe“

Mokslinių tyrimų rezultatus, gautus atliekant tyrimus, finansuotus programos „Horizontas 2020“, o  vėliau – „Europos horizontas“ lėšomis, netrukus bus galima skelbti mokslinių rezultatų atvirosios prieigos platformoje „Open Research Europe“. Europos Komisija šią platformą oficialiai pristatys 2021 metų sausio mėnesį.

„Open Reserach Europe“ skirta visų mokslo sričių mokslinių tyrimų rezultatams skelbti. Tai galima pradėti daryti jau šių metų gruodį, laikantis publikavimo gairių ir publikavimo politikos nuostatų. Bent vienas teikiamos skelbti publikacijos autorius turi būti įgyvendinamo arba įgyvendinto programos „Horizontas 2020“ projekto vykdytojas, o publikacija – to projekto rezultatas.

Mokslinių tyrimų rezultatai platformoje skelbiami ir saugomi  nemokamai. Prieš skelbimą publikacija atvirai recenzuojama: skelbiami recenzentai ir recenzijos, kurios  gali būtų cituojamos. Publikavimo kokybę, standartus ir platformos „Open Research Europe“ plėtros strategiją užtikrins Mokslinė patariamoji taryba.

Mokslinių tyrimų rezultatų atvirosios prieigos platformos „Open Research Europe“ paskirtis – užtikrinti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą ir mokslinių žinių apykaitą, skatinti mokslininkų bendradarbiavimą, atviras ir konstruktyvias diskusijas.

Publikavimo gairės

Publikavimo politika

Mokslinė patariamoji taryba

Dalintis per...