Europos Komisija finansuos pirmąjį Lietuvos „Pažangos sklaidos ir dalyvavimo plėtros“ „ERA Chairs“ projektą

Kauno technologijos universiteto (KTU) ekonomikos projektas „Industry 4.0 impact on management practices and economics“ pripažintas vienu iš 13, laimėjusių Europos Komisijos (EK) „Pažanga sklaidos ir dalyvavimo plėtros“ (ERA Chairs) finansavimą. Tai pirmasis Lietuvos projektas, laimėjęs šį programos „Horizontas 2020“ konkursą.

Konkursas skelbtas 2017 m. (H2020-WIDESPREAD-03-2017 – ERA Chairs), jame dalyvavo institucijos iš 20 šalių, pateikusių 100 paraiškų. Lietuvos institucijos pateikė 7 projektus, iš jų 4 – KTU.

EK finansuoja „Pažanga sklaidos ir dalyvavimo plėtros“ projektus, siekdama išnaudoti Europos talentų potencialą, užtikrinti, kad inovatyvi ekonomika tolygiai apimtų visą Europos Sąjungą (ES), o su ja – ir pažangus mokslas. Tam pagal šią priemonę EK yra numačiusi 4 veiklas, viena iš jų skirta projektams „ERA Chairs“, suteikianti galimybę į plėtros (angl. widening) šalių institucijas pritraukti aukščiausio lygio mokslininkus, pasaulio lyderius.

„Pažangos sklaidos ir dalyvavimo plėtros” konkursuose gali dalyvauti institucijos iš 15 ES plėtros šalių, kurių mokslinių tyrimų ir inovacijų vykdymo lygio rodiklis nesiekia 70 proc. ES vidurkio. Tai – Bulgarijos, Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Maltos, Portugalijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Vengrijos) ir asocijuotų ES narių institucijos.

Plačiau apie priemonę Europos Komisijos tinklalapyje ir Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėje.

2018 m. kvietimą (WIDESPREAD-04-2019: ERA Chairs) planuojama skelbti liepos 26 d.

Šaltinis: Lietuvos mokslo taryba

Dalintis per...