Europos inovacijų taryba novatoriams ir įmonėms skirs 2 mlrd. eurų pažangių technologijų vystymui

 

2019 m. kovo 18 d. Europos Komisija paskelbė, kad Europos inovacijų taryba (angl. European Innovation Council, EIC) „Horizontas 2020“ (H2020) programoje įgyvendindama naują 2019–2020 m. darbo programą (angl. Enhanced EIC pilot) numato skirti daugiau kaip 2 mlrd. eurų veikloms, kurios padės identifikuoti bei plėtoti sparčiai besivystančias ir didelės rizikos inovacijas turinčias didelį potencialąkurti visiškai naujas rinkas.

Naujoje Europos inovacijų tarybos darbo programoje įgyvendinamos kelios inovacijų paramos schemos: Pathfinder, Accelerator, Fast Track to Innovation, Horizon Prizes.

Novatoriai ir mokslininkai, aukštųjų technologijų mažos ir vidutinės įmonėskonsorciumuose gali teikti paraiškas pagal kvietimus pažangių mokslinių tyrimų priemonėje „Pathfinder“, kuri skirta ankstyviems technologijų kūrimo etapams. Šiai priemonei įgyvendinti numatyta taikyti Ateities ir kuriamų technologijų (angl.Future and Emerging Technologies, FET) schemas H2020 FET Open ir FET Proactive. Dotacija vienam projektui gali siekti 4 mln. Eur, finansavimo intensyvumas – 100 %. „Pathfinder“ priemonės planuojamas biudžetas 2019 m. – 234 mln. Eur, 2020 m. – 432 mln. Eur.

Entrepreneriai, start-up, mažos ir vidutinės įmonėskviečiamos teikti paraiškas pagal „Accelerator“ kvietimus, skirtus inovacijų ir platinimo rinkoje veiksmams, įskaitant pasirengimo prekybai etapą ir įmonės sparčiai plėtrai. „Accelerator“ įgyvendinimo metu bus modifikuojama MVĮ priemonė (angl. SME Instrument). Nuo š. m. rugsėjo 6 d.busstabdomas H2020 MVĮ priemonės 1 etapo (SME Instrument phase 1) paraiškų priėmimas. H2020 MVĮ priemonės 2 etapo (SME Instrument phase 2) paraiškų priėmimas iki š. m. birželio 5 d. nesikeis, o vėlesniuose kvietimuose negalės dalyvauti mažų ir vidutinių įmonių konsorciumas, bus modifikuojamasparamos proceso principas, derinant dotaciją (iki 2,5 mln. Eur, finansavimo intensyvumas – 70 %) su investicijomis į nuosavą kapitalą iki 15 mln. Eur. „Accelerator“ priemonės planuojamas biudžetas dotacijoms 2019 m. – 689,26 mln. Eur, 2020 m. – 654 mln. Eur.

2019 – 2020 m. kasmet po 100 mln. eurų bus skiriama priemonei „Spartus inovacijų diegimas“ (angl. Fast Track to Innovation). Šioje priemonėje paraiškas gali teikti 3-5 nepriklausomi juridiniai asmenys, įsteigti ES valstybėse narėse ar asocijuotose šalyse. Verslo atstovų dalyvavimas projektų konsorciumuose yra privalomas, paskiriant jiems 60 % biudžeto arba kokybinės sudėties principu (sudarant konsorciumą iš 3-4 nepriklausomų juridinių asmenų, du partneriai privalo būti verslo atstovai. Jei konsorciumas iš 5, tai 3 partneriai – verslo įmonės).Dotacija vienam projektui apie 3,0 mln. Eur, finansavimo intensyvumas -100 % pelno nesiekiančioms organizacijoms ir 70 % – kitiems juridiniams asmenims.

40 mln. eurų biudžetas bus skiriamas inovatyvių veiklų prizams (EIC Horizon Prizes): Innovative Batteries for eVehiclesFuel from the Sun: Artificial PhotosynthesisEarly Warning for EpidemicsBlockchains for Social GoodLow-Cost Space LaunchAffordable High-Tech for Humanitarian Aid.

Taigi, siekdama padėti kurti ir plėtoti rinką kuriančias proveržio inovacijas ir kartu užtikrinti didesnį programos „Horizontas 2020“ poveikį, Europos Komisija pradėjo naują Europos inovacijų tarybos veiklos etapą, numatytą 2019–2020 m. darbo programoje.

 

Šaltinis: https://h2020.lt/naujienos/82-europos-inovaciju-taryba-novatoriams-ir-imonems-skirs-2-mlrd-euru-pazangiu-technologiju-vystymui

Dalintis per...