„Europos horizonto“ lyčių lygybės plano parengimo gairės

Europos Komisija paskelbė gaires, skirtas padėti institucijoms atitikti lyčių lygybės plano tinkamumo kriterijų, kuris yra būtina dalyvavimo programoje „Europos horizontas“ sąlyga.

Gairėse išaiškinta, kas yra EK nustatytas tinkamumo kriterijus, kaip taikyti reikalavimus, rengiant ir vykdant Lyčių lygybės planą, pateikti kitų institucijų pavyzdžiai, iliustruojantys jų žingsnius, rekomendacijas ir išteklius, kuriais jau dabar galima naudotis, kuriant ir vykdant lyčių lygybės planus.

Gairės parengtos remiantis gerosios praktikos analize ir Europos lyčių lygybės instituto kartu su Mokslinių tyrimų ir inovacijų generaliniu direktoratu sukurto praktinių patarimų ir priemonių rinkinio universitetams ir mokslinių tyrimų institucijoms visuose lyčių lygybės plano kūrimo ir vykdymo etapuose „GEAR Tool informacija.

Reikalavimas institucijai turėti lyčių lygybės planą ir jį vykdyti yra visuose „Europos horizonto“ kvietimuose teikti paraiškas, kurių pabaigos terminas yra 2022-ieji ir vėlesni metai. Lyčių lygybės planas arba lygiavertis strateginis dokumentas yra laikomas pareiškėjų tinkamumo kriterijumi ir taikomas visoms Europos Sąjungos valstybių narių bei asocijuotų šalių viešojo sektoriaus įstaigoms, mokslinius tyrimus vykdančioms ar aukštojo mokslo institucijoms (tarp jų ir privačioms), pretenduoti gauti „Europos horizonto“ finansavimą.

Dalintis per...