Europos horizontas: Europos inovacijų tarybos parama novatoriams

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia Lietuvos ekspertus, politikos formuotojus ir visus suinteresuotuosius diskusijai apie mūsų valstybės poziciją formuojant bei derinant Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrosios 2021–2027 m. programos „Europos horizontas“ (angl. Horizon Europe) vienos iš priemonių, Europos inovacijų tarybos, darbo programą 2022 metams.

Europos inovacijų tarybos (angl. European Innovation Council, EIC) tikslas – nustatyti, išvystyti ir panaudoti pažangias ir revoliucingąsias inovacijas (įskaitant technologijas), taip pat remti greitą inovatyvių įmonių plėtrą Europos Sąjungos ir tarptautiniu lygmeniu, pradedant nuo idėjų iki rinkos.

EIC teikia tiesioginę prie poreikių pritaikytą paramą novatoriams pagal tris pagrindines finansavimo priemones patvirtintas darbo programoje (angl. EIC Work Programme 2021): „Vedlys“ (angl. EIC Pathfinder), „Pereiga“(angl. EIC Transition) ir „Akceleratorius“ (angl. EIC Accelerator).

Priemonės yra atviros pagal principą „iš apačios į viršų“ (angl. open) visų mokslo sričių, visų sektorių technologijų ir taikmenų inovacijoms, kartu sudaryta sąlygos tikslinei paramai (angl. challenges) atsirandančioms proveržio ar revoliucingosioms technologijoms, kurių reikšmė gali būti strateginė.

Renginys nemokamas.

Renginio kalba – lietuvių.

Dalyvių  registracija iki š. m. rugsėjo 20 d.:

Renginio programa

Moderatorius: Gintas Kimtys, MITA direktoriaus pavaduotojas; ekspertas Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ komitete „Europos inovacijų taryba ir Europos inovacijų ekosistemos“; teminės srities atstovų (angl. National Contact Point, NCP) koordinatorius

Pranešėjai

  • „Lietuvos vizija ir siekiai tarptautinėje paramos novatoriams priemonėje“. Raimondas Martinavičius, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento Inovacijų politikos skyriaus patarėjas; Lietuvos atstovas Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ komitete „Europos inovacijų taryba ir Europos inovacijų ekosistemos“
  • „Europos inovacijų tarybos tikslas ir priemonės“. Dr. Edita Bagdonaitė, MITA, MTEP ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus EIC NCP; ekspertė Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ komitete „Europos inovacijų taryba ir Europos inovacijų ekosistemos“

Geroji praktika   

Patirtis ir įžvalgos ekspertinės minties sklaidai

  • Ignas Šlapkauskas, VšĮ Lietuvos inovacijų centro ir Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ komitete „Europos inovacijų taryba ir Europos inovacijų ekosistemos“ ekspertas
  • Inga Beiliūnienė, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ generalinio direktoriaus pavaduotoja; ekspertė Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ komitete „Europos inovacijų taryba ir Europos inovacijų ekosistemos“

 

Dalintis per...