Europos gynybos agentūra (EDA) pristatė „IdentiFunding“ įrankį

 

Europos gynybos agentūra (EDA) pristatė „IdentiFunding“ – internetinę platformą, kuri leidžia suinteresuotiesiems subjektams (pramonei, įskaitant MVĮ, Gynybos ministerijoms, mokslinių tyrimų ir technologijų subjektams, universitetams ir kt.) greitai ir lengvai nustatyti esamas su gynybos tematika susijusias ES finansavimo schemas, kvietimus bei projektus.

Naujoji programa, prieinama per Europos gynybos agentūros Europos gynybos tinklą ir SME corner , išnagrinėja visas esamas su gynyba susijusias ES finansavimo galimybes, remdamasi projekto tema, taikymo sritimi, tikslais ir dalyviais.

Ši platformagerokai palengvins su gynyba susijusių projektų organizatorių užduotį išsiaiškinti, ar jų projektas atitinka galimą ES paramą.
Priemonė bus nuolat atnaujinama, siekinat kad ji apimtų ir naujas finansavimo galimybes, atsirandančias pagal būsimą ES daugiametę finansinę programą 2021–2027 m., Pvz., Europos gynybos fondą ir InvestEU programą ir kt.

 

Šaltinis: EDA

Dalintis per...