ES ministrai pritarė Europos Komisijos planams dėl EOSC

 

Europos atviro mokslo debesis (European Open Science Cloud), kuris padės ES mokslui atlikti savo pagrindinį vaidmenį pasaulyje, sukuriant patikimą aplinką mokslinių tyrimų duomenų priėmimui ir apdorojimui, yra vienas svarbiausių žingsnų tam, kad šis tikslas taptų realybe. Susitikime Briuselyje ES mokslinių tyrimų ministrai patvirtino kūrimo planą. Konkurencingumo tarybos išvados, kurias pasiūlė dabartinė ES Tarybai pirmininkaujanti Bulgarija, yra dvejų metų intensyvių derybų rezultatas.

Mokslinių tyrimų, mokslo ir inovacijų komisaras Carlosas Moedasas sakė: „Debesys“ pakeis žaidimo taisykles, kuriomis iki šiol buvo vadovaujamasi mokslo srityje Europoje. Pateiktos išvados parodė, kad mes vadovaujamės savo Atviro mokslo prioritetu, nes sugebėjome „Debesų“ konceptą nuo idėjos iki jos realizavimo atvesti vos per dvejus metus. Šis partus progresas per tokį trumpą laiką  nebūtų įmanomas be nacionalinių vyriausybių, pramonės ir mokslo bendruomenės paramos.


Pasak Komisaro Moedo, dar daug reikia nuveikti, kad iki 2020 m. EOSC taptų realybe, tačiau yra keletas svarbių aspektų:

  • „debesys“ turėtų būti plati visos Europos esamų ir besiformuojančių infrastruktūrų federacija, kuri gerbtų jos sudedamųjų dalių valdymo ir finansavimo mechanizmus;
  • narystė šioje federacijoje būtų savanoriška;
  • valdymo struktūroje būtų įtrauktos valstybių narių ministerijos, suinteresuotosios šalys ir mokslininkai.

 

Komisaras Moedas paragino ministrus padidinti savo įsipareigojimus dėl šios iniciatyvos ir skatinti pagrindines nacionalines mokslines infrastruktūras, kurios galėtų prisijungti prie EOSC.


Kovo mėn. Komisija pristatė EOSC gaires. Kitas šios iniciatyvos etapas yra valdymo struktūros sukūrimas ir projektų, tiesiogiai remiančių jo įgyvendinimą, pradžia pagal „ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą“ INFRAEOSC „Horizontas 2020“.


Lapkričio 23 d. Būsimoji Austrijos pirmininkavimo taryba planuoja surinkti mokslinių tyrimų ir inovacijų ministrus patvirtinti valdymo struktūrą, kuri valdys ir koordinuos kelis „Horizontas 2020“ projektus ir atliks pirmąją EOSC portalo versiją.

 

Birželio 11 d. Briuselyje susitiks pagrindiniai EOSC suinteresuotieji mokslininkai ir politikos atstovai, siekdami aptarti galimas dalyvavimo EOSC taisykles ir parengti visos Europos FAIR duomenų principus. Abiejų temų parengiamąjį darbą atliko EOSC aukšto lygio ekspertų grupė ir EOSCPilot projektas. Atviros mokslo politikos platforma pateikia rekomendacijas

 

 

Šaltinis: Europos Komisija

Dalintis per...