ES kurs dešimt teminių Europos partnerysčių

Europos Komisijos siūlymu tarp Europos Sąjungos (ES) valstybių narių ir (arba) pramonės sektorių bus plėtojama 10 teminių Europos partnerysčių. Viešuosius ir privačiuosius išteklius telkiančiomis partnerystėmis siekiama spartinti novatoriškus sprendimus ir jų taikymą įvairiuose sektoriuose, padėti siekti Europos žaliojo kurso tikslų ir stiprinti Europos mokslinių tyrimų erdvę.

Europos partnerysčių plėtrai ES suteiks beveik 10 mlrd. eurų, o partneriai prisidės skirdami atitinkamos vertės investicijas.

Partnerystėmis siekiama pagerinti pasirengimą ir atsaką infekcinėms ligoms, skatinti švarios aviacijos, kuriant našias ir mažai anglies dvideginio į atmosferą išleidžiančias orlaivių technologijas, plėtrą, atsinaujinančių žaliavų naudojimą energijos gavybai, užtikrinti Europos lyderystę skaitmeninių technologijų ir infrastruktūrų srityje, geležinkelių transporto konkurencingumą.

Partnerystėse gali dalyvauti įvairūs viešosios ir privačios institucijos, pavyzdžiui, pramonės įmonės, universitetai, mokslinių tyrimų organizacijos, vietos, regioninio, nacionaliniu ar tarptautiniu mastu viešąsias paslaugas teikiančios įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos.

Naujoje ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Europos horizontas“ (2021–2027 m.) numatytos šios partnerystės:

  • Global HealthEDCTP3
  • Inovative Health Initiative
  • Key Digital Technologies
  • Circular Bio-based Europe
  • Clean Hydrogen
  • Clean Aviation
  • Europe‘s Rail
  • Single European Sky ATM Research 3
  • Smart Networks and Services
  • Metrology

Išsamiau apie Europos partnerystes

Dalintis per...