ES inovacijų programa „Europos horizontas“ – naujos galimybės Lietuvai

 

Lapkričio 6 d. Lietuvos mokslų akademijoje Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Europos Komisija surengė seminarą, kurio metu pristatytos būsimosios 2021–2027 m. ES mokslo ir inovacijų programos „Europos horizontas“ naujovės.

Programa „Europos horizontas“ – tai plataus užmojo 2021–2027 m. bendroji ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa. Ją vykdant bus siekiama stiprinti ES mokslo ir technologijų bazes ir Europos mokslinių tyrimų erdvę, didinti Europos inovacinius pajėgumus, konkurencingumą ir galimybes kurti darbo vietas, spręsti visuomenei ir piliečiams svarbius socialinius ir ekonominius iššūkius.

„Europos Sąjungos mokslo finansavimas yra labai konkurencingas, tad siekiame padaryti taip, kad programoje dalyvautų kuo daugiau tiek mokslininkų, tiek verslo atstovų – aktyvus dalyvavimas finansavimo konkursuose leis Lietuvai tapti labiau matoma europinėje erdvėje“. – sako Europos Komisijos atstovas Peter Haertwich.

Viena didžiausių programos naujovių – orientavimasis į misijas, kurios apibrėžiamos kaip globalaus masto iššūkiai, tokie kaip klimato kaita ir sveikata. Taip pat naujoji programa skirs specialų dėmesį mažų ir vidutinių įmonių inovatyvumui, mokslo rezultatų komercinimui skatinti.

Lietuvai, kaip įeinančiai į naujųjų ES šalių narių 13-tuką, ypač svarbu, kad ateinančio laikotarpio bendrojoje ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje numatomos specialios priemonės platesniam ES-13 dalyvavimui ir įsitraukimui, tam skiriant 3,3 mlrd. Eur iš programos biudžeto.

Iš viso programai „Europos horizontas“ Europos Komisija siūlo skirti 100 mlrd. Eur, tai penktadaliu daugiau nei numatyta dabartinei ES mokslo ir inovacijų programai 2014–2020 m. „Horizontas 2020” – 80 mlrd.

Renginio metu dabartinėje ES inovacijų ir mokslo programoje „Horizontas 2020“ dalyvaujančių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, mokslui imlaus verslo atstovai, programos „Horizontas 2020“ komitetų nariai ir nacionaliniai kontaktiniai asmenys, naujosios programos „Europos horizontas“ darbo grupių nariai svarstė, kaip galima tobulinti ES inovacijų ir mokslo finansavimą, kad jis veiktų kuo efektyviau – skatintų inovacijas, spręstų globalius iššūkius, keltų ES šalių konkurencingumą, didintų mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

Seminaro dalyviai diskutavo apie tai, kaip būtų galima kuo labiau supaprastinti procedūras, kad finansavimas pasiektų savo tikslą duoti ekonominę ir socialinę grąžą.

 

Šaltinis: LR ŠMSM

Dalintis per...