ES apklausa „Horizon Europe co-design 2021-2024 – Implementation“

 

EK siūlomas 100 milijardų eurų biudžetas 2021 – 2027 metų programai „Europos Horizonts“, kuri  yra didžiausia tarptautinė daugiašalė investicija į Europos mokslą ir inovacijas, o programa yra atvira dalyviams visame pasaulyje.

Europos Parlamentas ir Taryba bei teisės aktų leidėjai preliminariai susitarė dėl teisės aktų paketo „Europos Horizonto“ programai. Remiantis šiuo susitarimu, strateginiame plane bus numatytas tikslinis poveikis investicijoms į mokslinius tyrimus ir inovacijas bei pirmuosius ketverius „Horizon Europe“ įgyvendinimo metus. Kviečiame Jus prisidėti prie būsimų mokslinių tyrimų ir inovacijų investicijų kūrimo ir formavimo ir atsakyti į EK parengtą klausimyną apie EH projektuose planuojamus įgyvendinimo dalies pokyčius. Atsakymams prireiks maždaug 20 minučių.

 

Apklausa yra vykdoma anglų kalba, o ją galite rasti čia.

Dalintis per...