ERC paskelbė preliminarias 2022 metų kvietimų teikti paraiškas datas

Europos mokslo taryba (ang. European Research Council, ERC) paskelbė preliminarų 2022 metų kvietimų teikti paraiškas kalendorinį planą.  Jis skiriasi nuo praėjusių metų, nes „Europos horizonto“ teminių sričių darbo programos paskelbtos pavėluotai.

Kvietimų kalendorinis planas yra preliminarus, nes dar nepaskelbta 2022 metų ERC darbo programa. Daugiau informacijos apie kvietimų datas – ERC svetainėje.

Planuojančius teikti ERC paraiškas kviečiame susiekti su NCP Aurelija Povilaike tel. 8 608 90639, e.p. aurelija.povilaike@lmt.lt  arba dr. Sauliumi Marcinkoniu tel. 8 676 17256, e.p. saulius.marcinkonis@lmt.lt, kurie suteiks visą reikiamą informaciją.

Išsamiau apie „Europos horizontą“ ir kitas temines sritis galite susipažinti mūsų tinklalapyje ir LinkedIn.

Dalintis per...