EK skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl paramos perkeltiesiems tyrėjams iš Ukrainos

Šiandien pagal Europos Komisijos finansuojamą projektą „MSCA4Ukraine“, kuris yra programos „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ dalis, paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl paramos perkeltiesiems tyrėjams iš Ukrainos.

Pagal projektą „MSCA4Ukraine“, kurio bendras biudžetas – 25 mln. EUR, bus skiriamos stipendijos doktorantams ir doktorantūros studijas baigusiems tyrėjams.

Susidomėjusios priimančiosios organizacijos ir tyrėjai jau gali pradėti rengti paraiškas ir naudotis projekto „MSCA4Ukraine“ interneto svetainėje teikiamomis ryšių užmezgimo paslaugomis ir susipažinti su kvietimo specifikacijomis, įskaitant tinkamumo kriterijus, paraiškų teikimo reikalavimus, pareiškėjams skirtas gaires.

Spalio 6 d. bus surengta informavimo diena būsimoms priimančiosioms organizacijoms. Paraiškas teikti norintys tyrėjai pirmiausia turėtų parengti paraišką kartu su potencialia priimančiąja organizacija, kuri pateiks pasiūlymą tyrėjo vardu interneto portale. Paraiškos bus nuolat peržiūrimos, kol bus skirtos visos turimos lėšos.

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Mariya Gabriel sakė: „Labai svarbu remti Ukrainos mokslininkų bendruomenę. Vykdydami projektą „MSCA4Ukraine“ kompetentingiems mokslininkams sudarysime sąlygas tęsti darbą ir skatinti Ukrainos mokslinių tyrimų ir inovacijų aplinkos atkūrimą, kartu stiprinant ES ir Ukrainos solidarumą ir mokslinį bendradarbiavimą.“

Pagal šį projektą, kurį įgyvendina daug patirties turintis koncernas, teikiantis paramą pavojų patiriantiems tyrėjams, valstybių narių ir programos „Europos horizontas“ asocijuotųjų šalių akademinės ir neakademinės organizacijos galės priimti tyrėjus laikotarpiui nuo šešių mėnesių iki dvejų metų. Ši programa skirta padėti kompetentingiems mokslininkams toliau dirbti bet kurioje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje užtikrinant jiems puikias sąlygas ir galimybes mokytis, įgyti įgūdžių ir karjeros galimybių. Programa taip pat siekiama padėti tyrėjams vėl įsitvirtinti Ukrainoje, kai tai bus įmanoma, ir atkurti šalies mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie projektą „MSCA4Ukraine“

Daugiau informacijos apie kvietimą teikti paraiškas

Pranešimas spaudai ukrainiečių kalba

Dalintis per...