EK pradeda viešąsias konsultacijas dėl ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programų

Europos Komisija kviečia dalyvauti didžiausiose viešose konsultacijose dėl 2014-2027 m. laikotarpio ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programų praeities, dabarties ir ateities.

Viešųjų konsultacijų dalyviai turi galimybę įvertinti programos „Horizontas 2020“ pasiekimus ir trūkumus, jos aktualumą ir procedūras, susijusias su paraiškų teikimo procesu ir finansavimo valdymu; pareikšti nuomonę apie programos „Europos horizontas“ koncepciją ir ligšiolinį įgyvendinimą; identifikuoti būsimus 2025-2027 m. „Europos horizonto“ programos strateginio plano prioritetus, pateikti informaciją apie naujus mokslinių tyrimų ir inovacijų poreikius, ES programų sinergiją ir kt. 

Pasak Europos Sąjungos inovacijųmokslinių tyrimųkultūrosšvietimo ir jaunimo komisarės Marijos Gabriel, konsultacijos – tai precedento neturinti galimybė visoms suinteresuotosioms šalims pasakyti savo nuomonę. Šios konsultacijos padės atlikti galutinį programos „Horizontas 2020“ vertinimą, programos „Europos horizontas“ tarpinį vertinimą ir padėti pagrindus rengiant 2025-2027 m. programos „Europos horizontas“ strateginį planą.

Konsultacijos vyks 12 savaičių. Į anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis pateiktus klausimus galima atsakyti visomis ES kalbomis. Dalyvių prašoma atsakyti tiek į klausimus su keliais atsakymų variantais, tiek ir į atvirus klausimus, taip pat yra galimybė pateikti poziciją pagrindžiančius  dokumentus. Respondentai gali pasirinkti atsakyti į vieną, dvi arba visas tris klausimyno dalis. Konsultacijos baigsis 2023 m. vasario mėn.

Visais su konsultacijomis susijusiais klausimais galima kreiptis el. paštu RTD-PUBLIC-CONSULTATION-HORIZON@ec.europa.eu.

Prieiga prie viešųjų konsultacijų

Dalintis per...