COVID-19: Komisija didina mokslinių tyrimų finansavimą – atrinkta 17 vakcinų kūrimo, gydymo ir diagnostikos projektų

 

Sausio mėn. buvo paskelbtas 10 mln. eurų vertės kvietimas teikti paraiškas. Dabar Komisija skiria dar 37,5 mln. eurų skubiai reikalingiems moksliniams tyrimams, susijusiems su COVID-19 vakcinų kūrimu, gydymu ir diagnostika. Tai dalis suderinto ES reagavimo į COVID-19 keliamą grėsmę visuomenės sveikatai.

Skirdama papildomą sumą pagal programą „Horizontas 2020“ Komisija padidino sausio mėn. paskelbto skubaus kvietimo teikti paraiškas dėl kovos su COVID-19 protrūkiu mastą iki 47,5 mln. eurų. Tai leido atrinkti 17 projektų, kuriuose dalyvauja 136 mokslinių tyrimų grupės iš ES ir kitų valstybių. Jos imsis kurti vakcinas, naujus gydymo būdus, diagnostinius tyrimus ir medicinos sistemas koronaviruso plitimui užkirsti.

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel sakė: „Skubus finansavimas pagal programą „Horizontas 2020“ leidžia tyrėjams nedelsiant ir įvairialypiai įsitraukti į kovą su koronaviruso protrūkiu. Matydami, kad mokslinių tyrimų bendruomenė neatidėliodama imasi veiksmų, galime tikėtis, kad greitai priartėsime prie mūsų tikslo – sustabdyti viruso plitimą.“

Šiuo metu Komisija veda derybas dėl dotacijų susitarimų su atrinktais paramos gavėjais. Pagal šiuos 17 projektų bus:

  • kuriamos naujos vakcinos. Vykdant šiuos mokslinius tyrimus daugiausia dėmesio bus skiriama profilaktinės vakcinos ir terapinės vakcinos, kurios bus naudojamos atitinkamai prevencijai ir gydymui, kūrimui;
  • vystomi gydymo vietoje naudojami greiti diagnostikos tyrimai. Dedant padidintas pastangas bus koncentruojamasi į tai, kad pirmosios grandies sveikatos priežiūros darbuotojai galėtų greičiau ir tiksliau nustatyti diagnozę, savo ruožtu mažinant riziką, kad virusas plis toliau;
  • plėtojami nauji gydymo būdai taikant dvejopą metodą. Pirma, bus paspartinta veikla dėl šiuo metu plėtojamų naujų gydymo būdų (įskaitant gydomuosius peptidus, monokloninius antikūnus ir plataus spektro antivirusinius vaistus). Antra, naudojant pažangias modeliavimo ir kompiuterines technologijas bus tikrinamos ir nustatomos molekulės, kurios galėtų kovoti su virusu;
  • gerinama epidemiologinė padėtis ir visuomenės sveikata, įskaitant pasirengimą protrūkiams ir reagavimą į juos. Šie projektai padės sukurti geresnes stebėsenos sistemas, kad būtų galima veiksmingai užkirsti kelią viruso plitimui ir jį kontroliuoti, be to, bus padedama vertinti socialinę dinamiką.

 

Pagrindiniai faktai

2020 m. sausio 30 d. Komisija paskelbė specialų kvietimą pareikšti susidomėjimą COVID-19 moksliniams tyrimams remti. Pradinis biudžetas (10 mln. eurų) skirtas iš specialaus neatidėliotinų mokslinių tyrimų fondo pagal mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“. Iki labai trumpo dviejų savaičių termino pabaigos Komisija gavo 91 pasiūlymą. Nepriklausomi ekspertai per rekordiškai trumpą laiką įvertino paraiškas. Tuo pat metu, atsižvelgdama į puikią gautų paraiškų kokybę, Komisija skyrė papildomų lėšų, kad galėtų paremti daugiau projektų. Pareiškėjams apie tai pranešta kovo 4 d.

Be to, iki 45 mln. eurų programos „Horizontas 2020“ finansavimo bus skirta papildomiems moksliniams pagal naujoviškų vaistų iniciatyvą (IMI), pagrįstą Komisijos ir farmacijos pramonės partneryste. Tikimasi, kad farmacijos pramonės indėlis bus panašaus dydžio, taigi iš viso investicijos į kovo 3 d. paskelbtą pagreitinta tvarka vykdomą kvietimą gali siekti iki 90 mln. eurų. Tai reiškia, kad bendra koronaviruso mokslinių tyrimų finansavimo suma, skirta pagal programą „Horizontas 2020“ ir pramonės per IMI, galėtų pasiekti beveik 140 mln. eurų.

Keli ES finansuojami projektai jau padeda rengtis COVID-19 protrūkiui ir reaguoti į jį, pvz., Europos virusų archyvas GLOBAL („EVAg“)projektas PREPARE ir Komisijos veikla Bendradarbiavimo pasaulinių mokslinių tyrimų, susijusių su pasirengimu infekcinėms ligoms, srityje iniciatyvos (GloPID-R) tinkle.

 

Daugiau informacijos

Komisijos reagavimas į COVID-19

Informacijos suvestinė. Kovai su koronavirusu pasitelkiami ES finansuojami moksliniai tyrimai

Dalintis per...