Bus vertinamos iki š. m. rugsėjo 15 d. gautos paraiškos dalyvauti COST veiklose

Numatytas paraiškų dalyvauti COST veiklose vertinimas. Administraciniam ir ekspertiniam vertinimui bus perduotos iki rugsėjo 15 d. (imtinai)  pateiktos paraiškos.

Paraiškos dalyvauti COST veiklose priimamos nuolatos (kvietimas teikti paraiškas). Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą Lietuvos mokslo tarybos elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt/. Kartu su paraiška teikiamas neatsiejama paraiškos dalimi laikomas pareiškėjo institucijos raštas.

Lietuva į vieną COST veiklos valdymo komitetą turi teisę siūlyti po du atstovus iš skirtingų institucijų. Tas pats asmuo gali dalyvauti ne daugiau kaip dviejų COST veiklų valdymo komitetuose.  Patikrinti ar Lietuva dalyvauja konkrečioje veikloje ir ar yra paskirtas COST atstovas (-ai)  galima nuolat atnaujinamame COST veiklų sąraše Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Naujos COST veiklos

Naujų COST veiklų MoU

Visos COST veiklos

Kaip dalyvauti COST? – išsami informacija Lietuvos tyrėjams

Išsamesnė informacija teikiama e. p. laura.kostelnickiene@lmt.lt arba telefonu 8 676 17398

Dalintis per...