Bus vertinamos iki š. m. gruodžio 23 d. gautos paraiškos dalyvauti COST veiklose

Numatytas ketvirtasis šiais metais paraiškų dalyvauti COST veiklose vertinimas. Administraciniam ir ekspertiniam vertinimui bus perduotos iki gruodžio 23 d. (imtinai) pateiktos paraiškos.

Paraiškos dalyvauti COST veiklose priimamos nuolatos (kvietimas teikti paraiškas). Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą Lietuvos mokslo tarybos elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt/. Kartu su paraiška teikiamas neatsiejama paraiškos dalimi laikomas pareiškėjo institucijos raštas.

Lietuva į tą patį COST veiklos valdymo komitetą turi teisę skirti po du atstovus (ir po du pavaduojančius atstovus) iš skirtingų institucijų. Tas pats asmuo gali dalyvauti ne daugiau kaip dviejų COST veiklų valdymo komitetuose.  Patikrinti ar Lietuva dalyvauja konkrečioje veikloje ir ar yra paskirtas COST atstovas (-ai)  galima nuolat atnaujinamame COST veiklų sąraše Lietuvos mokslo tarybos portale.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 676 17398 arba e. p. laura.kostelnickiene@lmt.lt

Dalintis per...