Bus vertinama, kaip Lietuvai sekasi laikytis UNESCO rekomendacijos dėl mokslo ir mokslininkų

 

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijai (UNESCO) prieš trejus metus atnaujinus Rekomendaciją dėl mokslo ir mokslininkų, Lietuva pirmoji iš 195 šalių, kurių vyriausybės pasirašė susitarimą laikytis rekomendacijos, įsivertins, kaip sekasi taikyti numatytus principus. UNESCO ir Lietuvos mokslo tarybos iniciatyva suformuota darbo grupė parengs atitikimo mokslo politikos klausimus apimančiai rekomendacijai apžvalgą.

Rekomendacijoje pabrėžiama, kad valstybės turėtų skirti ypatingą dėmesį savo mokslo bendruomenių stiprinimui, siekti, kad moksliniai tyrimai būtų atliekami atsakingai ir kokybiškai, ir bendrai spręsti protų nutekėjimo problemą. Akcentuojami žmogaus teisės ir etikos principai, svarba skatinti mokslininkų įsitraukimą ir mokslo žinių naudojimą sprendžiant nacionalinės politikos klausimus bei lyčių lygybę plėtojant mokslinės karjeros politiką. Joje plačiau apibrėžtas mokslininko statusas, o mokslas suprantamas kaip visos visuomenės gerovės dalis.

„Rekomendacija dėl mokslo ir mokslininkų valstybėms yra gairės laikytis tam tikro tarptautinio standarto ir įrankis stebėti savo pažangą, sprendžiant mokslo politikos klausimus nacionaliniu lygiu. Įsivertinę, kaip atitinkame principus, turime galimybę matyti, kuria kryptimi Lietuvos mokslo ateitis“, – sako Lietuvos mokslo tarybos mokslinė sekretorė ir Lietuvos nacionalinė UNESCO komisijos narė dr. Reda Cimmperman.

Per artimiausius mėnesius valstybės, viešojo ir privataus sektorių institucijų, dalyvaujančių mokslo politikos formavime ir įgyvendinime, atstovų darbo grupė atliks rekomendacijos 10 principų taikymo Lietuvoje stebėseną. Iki metų pabaigos turėtų būti parengta atitikimo rekomendacijoms analizė ir siūlymai, kokius Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos srities veiksmus reiktų išplėsti ir papildyti.

Į darbo grupę įtraukti atstovai iš 15 organizacijų: Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, LMA Jaunosios akademijos, LR Prezidentūros, Mokslo ryšių biuro Briuselyje LINO, startuolio „Caszyme“, Šiaulių universiteto Lyčių studijų centro, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vilniaus universiteto, Vyriausybės strateginės analizės centras, Vytauto Didžiojo universiteto, Žinių ekonomikos forumo.

UNESCO Rekomendacija dėl mokslo ir mokslininkų priimta 2017 metais. Ji pakeitė nuo 1974 metų galiojusią Rekomendaciją dėl mokslininkų statuso.

Visas rekomendacijos tekstas ir 10 principų skelbiama Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Dalintis per...