Brno deklaracija:esminis mokslinių tyrimų infrastruktūrų vaidmuo

Š. m. spalio mėnesį buvo paskelbta Brno deklaracija dėl pasaulinės mokslinių tyrimų infrastruktūrų ekosistemos skatinimo. Deklaracija, kurioje pabrėžiamas esminis mokslinių tyrimų infrastruktūrų vaidmuo, yra Tarybos išvadas dėl mokslinių tyrimų infrastruktūrų (angl. RI) papildantis politinis dokumentas. Joje RI politikos formuotojai ir finansuotojai, operatoriai ir naudotojai bei kiti suinteresuotieji subjektai, taip pat ir už mokslinių tyrimų ir inovacijų srities ribų, raginami puoselėti pasaulinę RI ekosistemą, apimančią tiek didelės apimties įrenginius, tiek vidutinio dydžio ir mažas RI, tiek pavienes, paskirstytas ir virtualias RI. Šį raginimą imtis veiksmų remia Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos Komisija, kurios yra pasirengusios pasinaudoti savo procesais, ir Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros strateginis forumas (ESFRI), kad paremtų klestinčios pasaulinės mokslinių tyrimų infrastruktūros ekosistemos plėtrą.

 

Visą deklaracijos tekstą galite rasti čia:

https://www.icri2022.cz/post/brno-declaration-on-fostering-a-global-ecosystem-of-research-infrastructures 

Dalintis per...