Bonos deklaracija įtvirtina mokslinių tyrimų laisvę, kaip vertybę

„Lietuvos mokslo taryba sveikina Lietuvą pasirašius deklaraciją dėl mokslinių tyrimų laisvės. Bonos deklaraciją Taryba laiko labai reikšminga visai akademinei bendruomenei ir visuomenei. Ši deklaracija įtvirtina mokslinių tyrimų laisvę, kaip jų vertybę, svarbiausią visaverčių mokslinių tyrimų dedamąją, ir yra reikšminga, nes atskleidžia vieningą šalių poziciją Europos mokslinių tyrimų erdvėje išlaikyti mokslinių tyrimų laisvę“, – sako Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. Romas Baronas.

Deklaracijoje apibrėžta mokslinių tyrimų laisvė, jos reikšmė visuomenės pažangai, valdžios vaidmuo, siekiant apsaugoti mokslinių tyrimų laisvę, mokslinių tyrimų institucijų vaidmuo ir atsakomybės, mokslinių tyrimų laisvės reikšmė plėtojant globalius mokslinius tyrimus.

Europos Sąjungos mokslo ministrai deklaraciją pasirašė 2020 m. spalio 20 d., Bonoje vykusioje Vokietijos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai skirtoje Europos mokslinių tyrimų erdvės konferencijoje. Iš viso deklaraciją pasirašė 40 pasaulio valstybių.

Bonos deklaracija.

Dalintis per...