Biologinių inovacijų kūrėjams Bio-pramonės partnerystės kvietimas

 

„Bio-pramonės bendroji iniciatyva“ (angl. The Bio-Based Industries Joint UndertakingBBI JU) yra viešojo ir privataus sektorių partnerystė kurioje Europos Komisija pagal programos „Horizontas 2020“ kvietimus lėšas projektų vykdymui skiria kartu su Biologinės pramonės konsorciumu (angl.  The Bio-based Industries ConsortiumBIC).

2020 m. balandžio 15 d. planuojama paskelbti kvietimą H2020-BBI-JTI-2020, kurio biudžetas – apie 87 mln. Eur. Be to, tikimasi sulaukti papildomo apie 45 mln. eurų projektų dalyvių BIC in-kind įnašo. Kvietimai teikti paraiškas bus skelbiami 15 teminių sričių 4-iose strateginėse kryptyse:

 • Žaliavos (biomasės atliekų ir likutinių medžiagų biologiškai aktyvūs junginiai; biogeninės dujinės anglies konvertavimas į GHG kilmės produktus; lignino turinčių likutinių medžiagų konversija į lignino kilmės medžiagas tekstilės, automobilių, kosmetikos, farmacijos, pakuočių pramonei; žuvininkystės ar akvakultūrų pramonės likutinių medžiagų ir junginių naudojimas kosmetikai, farmacijai, maistui)
 • Procesai (biomasės žaliavų nuostolių mažinimas logistikos ir perdirbimo procese; lignoceliuliozės frakcionavimas į aukštos kokybės celiuliozę, ligniną ir hemiceliuliozę; biopluoštas kompozitams statybų pramonėje; alternatyvių proteinų ekstrakcija iš bioatliekų; bioaktyvių junginių iš biomasės išskyrimas ir taikymas bioproduktų gamybai)
 • Produktai (bioproduktai antikorozinėms dangų savybėms ar ugnies, vandens ir kt. atsparumui stiprinti; bioskaidūs plastikai ar pakuotės pagamintos iš atsinaujinančių šaltinių, bio kilmės plastikas)
 • Rinka (bio-pramonės sektoriaus start-up ir spin-off finansavimo priemonės; ateities gamybos technologijos biopramonės vertės grandinės stiprinimui; gyvybės mokslų centrai žinioms ir kompetencijoms versle taikyti; žiedinė ekonomika ir ES atliekų valdymo direktyvų perkėlimas į nacionalinę teisę)

Mokslinių tyrimų centrai ir universitetai projektinėse veiklose bus finansuojami 100 proc. Mažų ir vidutinių įmonių maksimalus finansavimo intensyvumas priklausys nuo vykdomų veiklų – koordinavimo ir paramos (CSA) projektai bei moksliniai tyrimai (RIA) bus finansuojami 100 proc., inovacijų veiklos (IA) – 70 proc. Didelės įmonės dalyvausiančios inovacijų veiklose (IA) galės gauti finansavimą iki 70 proc. intensyvumu.

Konsorciumų paraiškos planuojama kad bus priimamos iki 2020 m. rugsėjo 3 d. (tikslus terminas bus nurodytas paskelbus kvietimą). Paraiškų vertinimo procesas yra trumpas, todėl rezultatus planuojama paskelbti jau š. m. gruodžio mėn.

Dalyvavimas viešojo ir privataus sektorių tarptautinės partnerystės projektuose naudingas pramoninės biotechnologijos sektoriaus plėtrai, technologijų perdavimui bei inovacijoms visoje biologinės pramonės vertės grandinėje. Vykdant bendradarbiavimo projektus ir naudojantis atvira bandomosios ir demonstracinės infrastruktūros įranga, galima greičiau, pigiau ir geriau kurti bioinovacijas, naujas rinkas ar konkuruoti esamose tarptautinėse rinkose.

Sudarant konsorciumą bei rengiant paraiškas labai svarbu rasti papildančius vienas kitą partnerius ar turėti ankstesnio bendradarbiavimo su Europos ar kitų šalių bio-pramonės atstovais patirtį.

Rekomenduojama skatinti reprezentacinių organizacijų (pvz., ūkininkams skirtų žemės ūkio kooperatyvų) dalyvavimą konsorciumuose, stiprinti patarėjų ar inovacijų tarpininkų (brokerių) vaidmenį projektų įgyvendinime.

Rekomendacijos kaip pasiruošti sėkmingam dalyvavimui BBI JU kvietime:

 • Susipažinkite su informacija apie jau finansuojamus BBI JU projektus.
 • Sužinokite kokių šalių atstovai yra sėkmingiausi šios priemonės dalyviai.
 • Perskaitykite 2020 m. planuojamų kvietimų aprašymus.
 • Užsiregistruokite partnerių paieškos
 • Registruokitės ir dalyvaukite 2020 m. balandžio 22 d. informacinėje dienoje ir partnerių ar koordinatorių paieškos renginyje Briuselyje.
 • Susipažinkite su nacionalinės paramos galimybėmis ieškant partnerių, sudarant konsorciumą, rengiant paraišką.
 • Dalyvaukite 2020 m. gegužės 6 d. renginyje Vilniuje (programa bus paviešinta kovo mėn.).
 • Konsultuokitės su nacionaliniu atstovu (Bio-NCP).

Kontaktinė informacija: Dr. Edita Bagdonaitė, Bio-NCP LT,  tel. (+370) 604 76851, el. p. edita.bagdonaite@mita.lt

 

 

 

Šaltinis: https://h2020.lt/naujienos/102-biologiniu-inovaciju-kurejams-bio-pramones-partnerystes-kvietimas

Dalintis per...