Baltijos mokslo tinklas skelbia poziciją dėl būsimos bendrosios ES finansavimo programos (FP9)

 

Baltijos mokslo tinklas (Baltic Science Network), kurio aktyvūs nariai yra LR Švietimo ir mokslo ministerija bei Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), šį mėnesį paskelbė savo poziciją dėl būsimos bendrosios ES finasavimo programos (FP9). Detalią tinklo poziciją galite rasti čia.

Baltijos mokslo tinklas (BSN) yra „Interreg Baltic Sea Region“ finansuojamas projektas. Jo tikslas yra suteikti Baltijos jūros regiono valstybių mokslo ir tyrimų ministerijoms bendrą koordinavimo sistemą, kuriant ir įgyvendinant mokslinę politiką makroregioniniu aspektu ir užtikrinant geresnį makroregioninių interesų atstovavimą ES lygmeniu.


Projektu BSN taip pat siekiama plėtoti ir įgyvendinti tarpvalstybines strategijas, paskatas ir programas, skirtas aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimui bei kompetencijos moksliniams tyrimams ir plėtrai remti.


BSN partnerystė yra glaudžiai susijusi su ES Baltijos jūros regiono strategija ir yra politikos srities švietimo pavyzdys.

 

Daugiau informacijos apie Baltijos mokslo tinklą: http://www.baltic-science.org/

 

 

Dalintis per...