Balandžio 3 d. Vilniuje vyks Lietuvos mokslo tarybos renginys mokslu grindžiamos politikos klausimais

Balandžio 3 d. Lietuvos mokslo taryba Vilniuje surengs Europos Komisijos projekto, skirto mokslu grindžiamai politikai remti, įžanginį susitikimą Lietuvoje. Šiame renginyje daugiausia dėmesio bus skiriama gebėjimų formuoti įrodymais grindžiamą politiką stiprinimui valdymo ir viešojo administravimo sektoriuose Europoje po pandemijos.

Europos šalių visuomenė susiduria su sudėtingomis problemomis, pavyzdžiui, COVID-19, ir sprendžia politikos uždavinius, susijusius su kova su klimato kaita ir ES ekonomikos poveikio klimatui neutralumo užtikrinimu, taip pat informacinių sistemų apsauga nuo klaidingos informacijos ir dezinformacijos ir kt. Vyriausybės, viešojo administravimo institucijos ir mokslo bendruomenės ekspertai turi suvienyti jėgas, kad išspręstų šias problemas ir padėtų viešojo administravimo institucijoms formuoti geresnę, įrodymais grindžiamą politiką, jų piliečiams užtikrinsiančią visuomeninę vertę ir tvarius rezultatus.

Šis projektas, bendradarbiaujant su JRC ir EBPO, remiamas Europos Komisijos Struktūrinių reformų rėmimo generalinio direktorato techninės paramos priemonės lėšomis. Jis padės viešojo administravimo institucijoms stiprinti gebėjimus palaikyti veiksmingą mokslininkų, vertintojų ir politikos formuotojų bendradarbiavimą.

Atsižvelgiant į Lietuvos poreikius, šis projektas įgyvendinamas tinkamu laiku. Pastarojo meto viešojo administravimo reformos, kuriomis siekiama stiprinti gebėjimus formuoti įrodymais grindžiamą politiką, buvo vykdomos įgyvendinant projektą „Įrodymais grįstos viešosios politikos formavimas ir vertinimas Lietuvos Vyriausybės centre“. 2021 m. lapkričio mėn. JRC ir Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) surengė praktinį seminarą „Mokslu grindžiama politika Lietuvoje“, kurio metu buvo siekiama nustatyti pagrindinius mokslu grindžiamos politikos ekosistemos subjektus.

Dalintis per...