Atnaujintas paraiškų teikimas MTEP projektų, skirtų tirti COVID-19 bei jo sukeltus ekonominius, socialinius, kultūrinius padarinius, konkursui

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos š. m. birželio 4 d. raštu, atnaujino Europos Sąjungos fondų investicijų priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ kvietimą teikti paraiškas aukšto lygio tyrėjų grupėms vykdyti projektus, skirtus tirti COVID-19 ir jo padarinius.

Paraiškų priėmimas atnaujintas pakeitus šios priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 4.

Paraiškas kviečiame teikti iki š. m. liepos 9 d. 24 val.  Kvietimas teikti paraiškas vykdyti MTEP projektus, skirtus tirti COVID-19 pandemijos ir jos sukeltus ekonominius, socialinius, kultūrinius padarinius.

Pareiškėjams, pateikusiems paraiškas iki aprašo pakeitimo dienos, iš naujo teikti paraiškos nereikės,  per Duomenų mainų sistemą jų bus paprašyta tik patikslinti paraišką ir pateikti papildomą informaciją bei dokumentus.

Dalintis per...