Artėja naujas Bio-pramonės iniciatyvos kvietimas. Kaip jam pasiruošti?

 

„Bio-pramonės bendroji iniciatyva“ (angl. The Bio-Based Industries Joint Undertaking, BBI JU) yra viešojo ir privataus sektorių partnerystės pavyzdys. Europos Komisija pagal programos „Horizontas 2020“ kvietimus lėšas projektų vykdymui skiria kartu su Biologinės pramonės konsorciumu (angl. The Bio-based Industries Consortium).

2019 m. balandžio 4 d. planuojamapaskelbti kvietimą H2020-BBI-JTI-2019, kurio  biudžetas – 135 mln. Eur. Be to, tikimasi sulaukti papildomo apie 60 mln. eurų projektų dalyvių įnašo. Kvietimai teikti paraiškas bus skelbiami 21 teminėje srityje 4-iose strateginėse kryptyse:

 • žaliavos
 • procesai
 • produktai
 • įsisavinimas rinkoje

Mokslinių tyrimų centrai ir universitetai projektinėse veiklose bus finansuojami 100 proc. Mažų ir vidutinių įmonių maksimalus finansavimo intensyvumas priklausys nuo vykdomų veiklų – koordinavimo ir paramos (CSA) projektai bei moksliniai tyrimai (RIA) bus finansuojami 100 proc., inovacijų veiklos (IA) – 70 proc. Didelės įmonės dalyvausiančios inovacijų veiklose (IA) galės gauti finansavimą iki 70 proc. intensyvumu. Konsorciumų paraiškos planuojama kad bus priimamos iki 2019 m. rugsėjo 4 d. (tikslus terminas bus nurodytas paskelbus kvietimą). Paraiškų vertinimo procesas yra trumpas, todėl rezultatus planuojama paskelbti jau š. m. gruodžio mėn.

Dalyvavimas viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektuose būtų naudingas nes skatintų Lietuvos pramoninės biotechnologijos sektoriaus tarptautinę plėtrą bei inovacijas visoje biologinės pramonės vertės grandinėje. Vykdant bendradarbiavimo projektus ir naudojantis atvira bandomosios ir demonstracinės infrastruktūros įranga, galima greičiau, pigiau ir geriau kurti naujus bioproduktus bei pateikti juos į Europos ar tarptautinę rinką.

Sudarant konsorciumą bei rengiant paraiškas labai svarbu rasti papildančius vienas kitą partnerius ar turėti ankstesnio bendradarbiavimo su Europos ar kitų šalių bio-pramonės atstovais patirtį.

Rekomendacijos kaip iš anksto pasiruošti sėkmingam dalyvavimui:

 1. Susipažinkite su informacija apie jau finansuojamus BBI JU projektus.
 2. Sužinokite kokių šalių atstovai yra sėkmingiausi šios priemonės dalyviai.
 3. Perskaitykite 2019 m. planuojamų kvietimų aprašymus.
 4. Užsiregistruokite partnerių paieškos platformoje.
 5. Registruokitės ir dalyvaukite 2019 m. balandžio 12 d.informacinėje dienoje Briuselyje.
 6. Susipažinkite su paramos galimybėmis ieškant partnerių, sudarant konsorciumą, rengiant paraišką.
 7. Dalyvaukite 2019 m. balandžio 16 d.renginyje Vilniuje.
 8. Konsultuokitės su nacionaliniu atstovu (Bio-NCP).

Kontaktinė informacija: Dr. Edita Bagdonaitė, Bio-NCP LT,  tel. (+370) 604 76851, el. p. edita.bagdonaite@mita.lt

 

Šaltinis: https://h2020.lt/naujienos/76-arteja-naujas-bio-pramones-iniciatyvos-kvietimas-kaip-jam-pasiruosti

Dalintis per...