2021–2027 m. ES biudžetas. Komisija palankiai vertina preliminarų susitarimą dėl būsimos ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“

 

Dėl programos „Europos horizontas“ ES institucijos pasiekė dalinį politinį susitarimą, kurį oficialiai turi patvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba.

 

Investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas – tai investicijos į Europos ateitį, į žinias ir naujus sprendimus siekiant išsaugoti ir pagerinti europietišką gyvenimo būdą. Todėl J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija siekį didinti Europos gebėjimus kurti inovacijas, užtikrinti ilgalaikę gerovę ir išsaugoti mūsų konkurencingumą pasaulyje pakėlė į kitą lygmenį2018 m. birželio mėn. Komisijos pasiūlyta ir iš ilgalaikio 2021–2027 m. ES biudžeto finansuojama programa „Europos horizontas“ yra plačiausio iki šiol užmojo mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, užtikrinsianti, kad ES ir toliau būtų mokslinių tyrimų ir inovacijų lyderė pasaulyje.

 

Už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingas Komisijos narys Carlosas Moedas sakė: „Labai džiaugiuosi šiuo susitarimu, kuriame tvirtai remiama naujoji Europos inovacijų taryba ir į uždavinius orientuota mokslinių tyrimų darbotvarkė. Dabar esame pasirengę 2021 m. pradėti įgyvendinti plačiausio iki šiol užmojo Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą, kuri padės kurti stiprią, tvarią ir konkurencingą Europos ekonomiką ir kuri bus naudinga visiems Europos regionams.“

 

Programa „Europos horizontas“ bus pagrįsta dabartinės mokslinių tyrimų ir inovacijų programos („Horizontas 2020“) laimėjimais ir sėkme. Ji padės toliau didinti Europos mokslinę kompetenciją Europos mokslinių tyrimų tarybos veiksmais ir programos „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ stipendijomis bei mainų programomis ir remsis Jungtinio tyrimų centro (JRC) – Komisijos mokslo ir žinių tarnybos – teikiamomis mokslinėmis konsultacijomis, technine parama ir tiksliniais moksliniais tyrimais.

 

Programoje numatyta naujovių, kaip antai Europos inovacijų taryba (EIC). EIC, kuri šiuo metu jau veikia bandomuoju etapu, bus vieno langelio principu veikianti taryba. Ji padės iš laboratorijos perkelti į rinką revoliucingąsias ir proveržio technologijas ir pradedančiosioms įmonėms bei MVĮ plėtoti savo sumanymus. Ji teiks tiesioginę paramą novatoriams pagal dvi pagrindines finansavimo priemones: viena bus skirta ankstyvojo etapo veiklai, o kita – plėtojimui ir platinimui rinkoje. Taryba papildys Europos inovacijos ir technologijos institutą.

 

Tolesni veiksmai

 

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos preliminarų politinį susitarimą dabar oficialiai turi patvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba. Programos „Europos horizontas“ biudžeto aspektai priklauso nuo bendro susitarimo dėl 2018 m. gegužės mėn. Komisijos pasiūlyto kito ilgalaikio ES biudžeto.

Toliau bus svarstomos sąveikos su kitomis būsimomis ES programomis ir politikos nuostatomis galimybės, kurios priklausys nuo to, kiek bus pasistūmėta teikiant kitus sektorinius ES ilgalaikio biudžeto pasiūlymus. Toliau taip pat bus svarstomos tarptautinių asociacijos susitarimų nuostatos.

Komisija dabar pradės rengtis programos „Europos horizontas“ įgyvendinimui, kad pirmieji darbo programų projektai būtų paskelbti laiku iki programos pradžios 2021 m. sausio 1 d.

 

Pagrindiniai faktai

 

Nors Europoje gyvena tik 7 proc. pasaulio gyventojų, Europos investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas sudaro 20 proc. pasaulio investicijų, joje paskelbiama trečdalis aukštos kokybės mokslinių publikacijų, ji pirmauja pasaulyje farmacijos, cheminių medžiagų, mechanikos inžinerijos ir mados srityse.

ES finansavimas suteikė galimybę įvairių šalių ir mokslo disciplinų atstovų grupėms dirbti kartu ir padaryti neįtikėtinų atradimų, kad Europa taptų pasauline mokslinių tyrimų ir inovacijų lydere.

Programa „Europos horizontas“ parengta remiantis šia sėkminga patirtimi, tačiau joje įvedama ir naujovių, siekiant toliau iš tiesų keisti piliečių gyvenimą ir visą visuomenę.

Programa daug kuo bus panaši į dabartinę 2014–2020 m. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“: numatomos trys veiklos sritys, didžiausias dėmesys skiriamas kompetencijai ir išlaikomos išbandytos „Horizontas 2020“ finansavimo taisyklės ir procedūros. Tačiau ji buvo patobulinta, siekiant kuo labiau padidinti jos poveikį, jos svarbą visuomenei ir proveržio inovacijų potencialą.

Programa „Europos horizontas“ labai svarbi siekiant įgyvendinti komunikatą „Atnaujinta Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkė – Europos galimybė formuoti savo ateitį“. Šioje praėjusių metų gegužės mėn. ES vadovų susitikime Sofijoje aptartoje darbotvarkė pabrėžti Europos konkurencingumui pasaulyje užtikrinti būtini veiksmai.

 

Daugiau informacijos

 

Šaltinis: Europos Komisija

Dalintis per...